Sök

Sökresultat

34 träffar på Skepp

[Regler för hur handelsfartygen får ankra i Stockholms hamnar] Omslagh, om lastagie platzerne i Stockholm.

[Regler för hur handelsfartygen får ankra i Stockholms hamnar] Omslagh, om lastagie platzerne i Stockholm.

Protokoll i brottmål 1910, femte avdelningen, del 1, bilaga 36

Protokoll i brottmål 1910, femte avdelningen, del 1, bilaga 36

Förordningar och rulla för järnbärare i Stockholm, 1663-1691

Förordningar och rulla för järnbärare i Stockholm, 1663-1691

Kungörelse. Sedan, tid efter annan, träd-planteringar blifwit på Skepps- och Castell-holmarne anlagde, samt de stängsel, hwilka omkring dessa träd och buskar warit uppsatte...Stockholm den 2 maj 1816.

Kungörelse. Sedan, tid efter annan, träd-planteringar blifwit på Skepps- och Castell-holmarne anlagde, samt de stängsel, hwilka omkring dessa träd och buskar warit uppsatte...Stockholm den 2 maj 1816.

Öfwer-Ståthållare-Embetets Förnyade Kungörelse Och Förbud, Emot Owarsamt umgående med Eld, Tobaks rökning på förbudne ställen, olofligt Skjutande inom och wid Staden, Fartygs tjärande i Hamnarne samt Eldning om bord....

Öfwer-Ståthållare-Embetets Förnyade Kungörelse Och Förbud, Emot Owarsamt umgående med Eld, Tobaks rökning på förbudne ställen, olofligt Skjutande inom och wid Staden, Fartygs tjärande i Hamnarne samt Eldning om bord....

Vasamuseet : en unik byggnad för ett unikt föremål / Catrine Arvidsson

Vasamuseet : en unik byggnad för ett unikt föremål / Catrine Arvidsson

Navigera, fäkta och gymnastisera / Gunvor Vretblad

Navigera, fäkta och gymnastisera / Gunvor Vretblad

Brev till kungen om skeppet Vasas förlisning

Brev till kungen om skeppet Vasas förlisning

Vasa tog oss nära 1600-talets Stockholm

Vasa tog oss nära 1600-talets Stockholm

Barnhusflickan Maria Elisabeth Hallberg, född 1746

Barnhusflickan Maria Elisabeth Hallberg, född 1746

[Regler för vägning på järnvågen] Ordning hwar effter wägharna och alle andra som wederbör hafwa sigh at effterrätta.

[Regler för vägning på järnvågen] Ordning hwar effter wägharna och alle andra som wederbör hafwa sigh at effterrätta.

 Ordning, öfwer the fremmandes handel här i Staden, och huruledes the sigh förhålla skola.

Ordning, öfwer the fremmandes handel här i Staden, och huruledes the sigh förhålla skola.

Af Chapman: fullriggaren som blev vandrarhem / Gösta Selling

Af Chapman: fullriggaren som blev vandrarhem / Gösta Selling

Gravfält (Lunda och Skesta byar)

Gravfält (Lunda och Skesta byar)

Duvpost från Andréexpeditionen

Duvpost från Andréexpeditionen

Madame Ahlberg vill inte skriva på hyreskontraktet

Madame Ahlberg vill inte skriva på hyreskontraktet

Skålgropar på Södermalm

Skålgropar på Södermalm

I eld och rök / Magareta Weidhagen-Hallerdt

I eld och rök / Magareta Weidhagen-Hallerdt

Stockholm 1642 - både konst och karta

Stockholm 1642 - både konst och karta

Skålgropsstenen i Södra Ängby

Skålgropsstenen i Södra Ängby

Gravfältet - Ålstensängen

Gravfältet - Ålstensängen

Stockholm, III. delen /  Johan Elers

Stockholm, III. delen / Johan Elers

Vem var Johan Otto Tandefeldt?

Vem var Johan Otto Tandefeldt?

Tandefeldt vittnar om dagen då Axel von Fersen mördades 1810

Tandefeldt vittnar om dagen då Axel von Fersen mördades 1810

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.