Text

Barnamörderskan Brita Christina Wanselius ångerfulla tankar före sin afrättning, uttryckta i en uttryckta i en uppbygglig och rörande wisa, förutgången af en berättelse om hennes grufliga brotts uppdagande.

Lördagseftermiddagen den 2 September 1826 upptogs ett dött spädbarn ur vattnet vid Skeppsholmsbron. Änkan Brita Christina Wanselius arresterades och dömdes till döden för barnamord. Barnets far hade övertalat Wanselius att ta hand om barnet och försöka överlämna det till Stockholms allmänna barnhus, som förr tog hand om fattiga och föräldralösa barn. Brita Christina Wanselius avrättades på Skanstulls avrättningsplats i nuvarande Hammarbyhöjden.

Författaren beskriver omständigheterna kring brottet, framförallt genom att återge artiklar från Stockholms dagblad. Skriften avslutas med en visa där den dödsdömde uttrycker sin ånger. Frakturstil. 6 sidor.

Brottsbeskrivningen finns även tillgänglig i en modern avskrift med originaltexten intill.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Barnamord 1570

Barnamord 1570

Barnamordsplakatet

Barnamordsplakatet

Dödspsalm för enkan Britta Christina Wallin, född Wanselius. Wid dess aflifwande den 28 juli 1827 jemte en korrt af henne sjelf meddelad underrättelse om hennes förnämsta lefnadshändelser.

Dödspsalm för enkan Britta Christina Wallin, född Wanselius. Wid dess aflifwande den 28 juli 1827 jemte en korrt af henne sjelf meddelad underrättelse om hennes förnämsta lefnadshändelser.

En botfärdig synderskas svanesång : barnamord i skillingtryck mellan visa och verklighet / Karin Strand

En botfärdig synderskas svanesång : barnamord i skillingtryck mellan visa och verklighet / Karin Strand

Gamla Stinas trovärdiga och rysliga berättelse om barnamörderskan Brita Christina Wanselii sista stunder och afrättning.

Gamla Stinas trovärdiga och rysliga berättelse om barnamörderskan Brita Christina Wanselii sista stunder och afrättning.