Text
Författare: Weidhagen-Hallerdt, Margareta (f. 1927). Stadsmuseet i Stockholm

I eld och rök / Magareta Weidhagen-Hallerdt

Här en beskrivning av de tyngre vapen som användes i strid och försvar, så kallade artilleripjäser. Kanoner, mörsare och kammarbössor är några exempel. Tekniken utvecklades på 1300-talet, exempelvis lärde man sig att tillverka ett effektivare krut och att gjuta järn. Vapnen blev på så sätt effektivare. Man får också veta lite om det så kallade Riddarholmsskeppet som hittades på 1930-talet och som var bestyckat (hade vapen ombord). 11 sidor. Illustrerad.

Utdrag ur Stadsvandringar / Stockholms stadsmuseum. 15. - 1992. - S. 85-95

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad