Text
Författare: Bengtsson, Lars (f. 1943). Stadsmuseet i Stockholm

Skeppsbron 10 : myntmästare Isaac Kocks palatsbygge / artikelförfattare: Lars Bengtsson

Huset på Skeppsbron 10 uppfördes kring år 1670 av myntmästare Isaac Kock, som adlades 1667 och fick då namnet Cronström. Här behandlas byggnadens historia fram till nutid.
Ur artikeln: "1600-talet framstår som ett särdeles spännande sekel för Stockholms del när man ser på bostadsmiljöerna. Under ett sekel ändrades de från medeltidsmässiga förhållanden till »moderna« bostäder med kontinentala förebilder. Det gällde såväl för utvecklingen inomhus som för fasadarkitekturens påverkan på stadsbilden."
8 sidor. Illustrerad.

Utdrag ur Blick : Stockholm då och nu / Stockholms stadsmuseiförvaltning. 3. - 2006. - S. 44-51.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad