Detalj ur brottmålsprotokollet som du kan läsa i sin helhet som pdf.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Polisen ingriper mot misstänkt vapensmuggling i februari 1918

Den 12 februari 1918 var det tidvis tät dimma i Stockholms skärgård. Någonstans mellan Stockholm och Furusund hade bogserångaren s/s Hero på grund av dimman slagit stopp i maskin och lagt sig stilla. Ombord fanns ett antal svenska och finska medborgare och 245 mausergevär med ammunition. Målet var Signildsskär i Åländska skärgården. På Åland pågick samma dag väpnade aktioner mellan ryska soldater och den åländska befolkningen. Mitt ute i Ålands hav låg samtidigt en liten båt med två personer ombord, Uno och Frans Fagerström, de väntade på s/s Hero. Bogserångaren dök aldrig upp men mot kvällen kom en annan mindre båt från Stockholm. Ombord fanns ålänningarna Jan Sundberg, Alfons Granit och Jarl Furstenborg samt Martin Rogberg, redaktör från Stockholms Dagblad. De kunde meddela att s/s Hero stoppats av tullen i Furusund. [Detta stycke är baserat på Anna Bondestam Åland, vintern 1918, Schildts, Mariehamn 1972, s. 97.] Vapentransporten som stoppades i Furusund den 12 februari 1918 är en legendarisk incident i det finska inbördeskriget våren 1918. Expeditionen med s/s Hero hade arrangerats av den finska legationen i Stockholm, men försöket att föra personer och vapen till striderna på Åland misslyckades. Istället förde den svenska regeringen ut svenska trupper till öarna och besatte dem. Inom statsvetenskapen kallas spelet om Åland för Ålandsfrågan. Vapenaffären blev ett ärende för kriminalpolisen och ett brottmål mot Ernst Almar Fabritius, tjänsteman på finska legationen i Stockholm. I den här posten kan du läsa rättens anteckningar och kriminalpolisens rapporter som i detalj beskriver händelseförloppet. Rättens anteckningar är i huvudsak handskrivna men polisrapporterna är maskinskrivna. Fallet avskrevs utan påföljd för Fabritius den 5 juni 1918. Två fartyg användes för transport av vapen och personer, s/s Hero och s/s Mars, båda tillhörde Stockholms Transportaktiebolag. De platser som registrerats i posten är omnämnda i handlingarna, antingen som boendeorter, eller platser där vapen förvarats eller omlastats. Personer utöver ovanstående som omnämns i målet: Finlands sändebud i Sverige Alexis Gripenberg. Marskalk Gustaf Mannerheim. Tullvaktmästare Gunnar Konstantin Johansson, Södermannagatan 28. Kriminalkonstapel Peter Johan Lindberg. Kriminalkonstapel Gustaf Arvid Lönn. Handlare Herbert Manns, Grevgatan 4. Bogserbåtsbefälhavare Karl Johan Manfred [Manfrid] Malmström. Avdelningschef Ture Arvid Vilhelm Svenningsson, Ringvägen 137. Direktör Jakob Bruzelius, Svartensgatan 14-16. Verkställande direktör Johan Axel Appelkvist, Upplandsgatan 4. Jur.kand. Nils Gustaf Leonard Vesterlund, Helsingfors (Auragatan 5). Ingenjör Rurich Lindberg. Kriminalkonstapel Emil Rudolf Magnusson. Kriminalkonstapel Gustaf Volgé. Sjökapten Karl Gustaf Bergström. Kontorist Nils Robert Sjöblom. Studerande Tor Bertil Sjöblom. Fil.mag. Allan Viktor Törnudd. Sjökapten Axel Herman Joelsson. Musiker Nils Scotte Svensson. Bokhållare Knut Holmberg. Ritare Albert Hjalmar Ranft. Banktjänsteman Sigurd Edvard Kristoffer Schneidler. Bankvaktmästare Hjalmar Fritiof Ahlberg. Vice häradshövding Gustaf Sundblom. Ingenjör Erik von Frenckell. Tulluppsyningsman Hjalmar Robert Alexander Öhman, Furusund.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad