Text
Författare: Ström, Stefan. Utrednings- och statistikkontoret

Befolkningen i Stockholm 1252-2005

Statistik. USK har tagit fram en rapport om befolkningsutvecklingen i Stockholm. För hela staden beskrivs befolkningsutvecklingen sedan år 1252. I diagramdelen visas befolkningsutvecklingen 1890-2004 i varje stadsområde och dess stadsdelar. Invid diagrammet finns områdets och dess stadsdelars utbyggnadshistoria. Det är första gången som dessa data samlas i en publikation. Uppgifter för tiden före 1970 har inte tidigare funnits i något datasystem. Nu kan intresserade enkelt få fram uppgifter, istället för att slå i olika årgångar av Statistisk Årsbok. Rapporten är på 96 sidor och är tryckt i fyrfärg. Rapporten kan beställas per telefon 08-508 35 000 från USKs informationsservice.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad