Text
Författare: Giers, Eric Petter (1701-1780). Stadsmuseet i Stockholm

Predikan om trogna arbetare i Guds säd eller Rätta Guds och wårs herras Jesu sänningabud wid tilfället, tå församlingen war tilsammans at kalla sig lärare; hållen i Skeppsholms-kyrkan på apostlarnas Simonis och Judae dag år 1747.

Predikan över trogna arbetare av "Guds säd" hållen i Skeppsholmskyrkan 1747. Kan också tolkas som ett slags förmaningstal över förtjänsterna hos fromma kristna och trogna arbetare i guds tjänst i staden, och hur de kommer att nå frälsning.

"Hurudana arbetare äro och böro wara wisar wårt uplåsna Evangelium, i anledning hwaraf wi på thenna stundern i möjleligaste korthet wela handla ..."

Texten är ett utdrag ur en längre skrift. 24 sidor. Frakturstil.

Uppdaterad