Text
Författare: Överståthållarämbetet (1634-1967), Mörner, Carl Carlsson (1755-1821). Stadsmuseet i Stockholm

Kungörelse. Sedan, tid efter annan, träd-planteringar blifwit på Skepps- och Castell-holmarne anlagde, samt de stängsel, hwilka omkring dessa träd och buskar warit uppsatte...Stockholm den 2 maj 1816.

I denna kungörelse konstaterar överståthållare Carl Mörner att de trädplanteringar som finns på Skepps- och Kastellholmen förstörs av de som promenerar där. Han konstaterar också att man tar "oloflige gångstigar" över gräsmattorna. Allmänheten varnas och om någon gör sig skyldig till något av dessa saker får man böta tre riksdaler och sexton skillingar banco. 1 sida. Frakturstil.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad