Graham Greenes litterära skylt på Norrbro.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsbibliotek

Litterär skylt: Citat ur Graham Greenes roman De skeppsbrutna

Skyltens text:

Regnet hade upphört, en östlig vind drev molnen i grå flockar över Mälaren, och solstrålar klatschade till Slottets, Riksdagshusets och Operans våta stenblock. Motorbåtarna som passerade under Norrbro piskade upp skum som vinden fångade och kastade som ett fint regn mot den tomma restaurangens glasveranda. Den nakne mannen på sin våta, blänkande piedestal stirrade över svallet av småvågor bort mot Grand Hotel, med baken vänd mot bron och trafikanterna.

Ur romanen De skeppsbrutna (1954) av Graham Greene. Originaltitel: England Made Me (1935).

Den brittiska författaren Graham Greenes skildring av Stockholm uppfattades på olika sätt av kritikerna. Erik Hjalmar Linder skrev i Stockholms-Tidningen: "Det finns emellertid inte många svenska böcker som med sådan noggrannhet och elegans återger fakta om Stockholm [...]." Paul Lindblom skrev i Morgon-Tidningen: "Några glimtar från Stockholm har en påtagligt impressionistisk charm, men skildringen av det svenska samhället syftar aldrig till att nå mer än utanverk."

"Den nakne mannen" är Carl Milles staty Solsångaren, som restes på Strömparterren vid sidan av Norrbro 1926, till minne av Esaias Tegnér.

Skylten sitter på Norrbro och invigdes 1992.

---

Litterära skyltar sitter runtom i Stockholm, med citat som beskriver platsen där skylten är placerad. Kulturförvaltningen ansvarar för skyltarna, stockholmarna kommer med förslagen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad