Text
Författare: Alm, Leopold (1849-1843). Stadsmuseet i Stockholm

Ett Skeppsbrohus och en kassör.

Denna text beskriver affären och rättegången mellan kassören Norberg och handelshuset Tottie & Arfwedsson, en firma som ägde Skeppsbrohuset vid Skeppsbron i Stockholm. Kassören hade försnillat en stor summa pengar från kassan och blev senare upptäckt. Då han inte kunde betala tillbaka vad han stulit krävde den stora firman pengar av Norbergs familj. Något som författaren starkt kritiserar. När de inte kunde betala så gick dock firman till polisen.

Texten behandlar brottet och den efterföljande rättegången och belyser bristerna i den stora firmans hantering av fallet. 8 sidor.

Uppdaterad