Text
Författare: Borgmästare och råd i Stockholm (1646-04-16). Stockholms stadsmuseum

[Regler för vägning på järnvågen] Ordning hwar effter wägharna och alle andra som wederbör hafwa sigh at effterrätta.

Denna ordning från stadens styrelse bestämmer hur vägningen av inkommande varor ska gå till. Metaller (järn, mässing och koppar) vägdes på stadens järnvåg. Det gjorde man för att kontrollera att bruken inte överskred sin tillverkningskvot och att metallerna höll god kvalitet.

Stockholm var den stora exporthamnen där varor från landskapen norrifrån hamnade innan de skeppades utomlands. Därför fanns en stor järnvåg vid det torg som än idag kallas Järntorget i Gamla stan. Innan hade torget varit lagringsplats för säd av alla de slag. Det hette då Korntorget. 3 sidor. Frakturstil.

Utdrag ur Taxor för år 1620 (ryggtitel)

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad