Sök

Sökresultat

68 träffar på Borgmästare och Råd

Stockholms borgmästare och råd svär kung Kristian trohet 1520

Stockholms borgmästare och råd svär kung Kristian trohet 1520

Stockholms borgmästare och råd ber kung Kristian om hjälp 1521

Stockholms borgmästare och råd ber kung Kristian om hjälp 1521

Stockholms borgmästare och råd varnar kung Kristian för "Góstaff Ericsson" 1521

Stockholms borgmästare och råd varnar kung Kristian för "Góstaff Ericsson" 1521

[Om arbetsfördelning mellan stadens borgmästare] Embetz deelningen emellan borgmästarne i Stockholm.

[Om arbetsfördelning mellan stadens borgmästare] Embetz deelningen emellan borgmästarne i Stockholm.

Hoff- och Grooffsmedares-Taxa.

Hoff- och Grooffsmedares-Taxa.

Lijnwäfware-Taxa.

Lijnwäfware-Taxa.

Om them som ropa och skrika på gatun .

Om them som ropa och skrika på gatun .

Ordning för fohrmän och herbergerare.

Ordning för fohrmän och herbergerare.

Remsnidare-Taxa.

Remsnidare-Taxa.

Wagnmakare-Taxa.

Wagnmakare-Taxa.

Memorial, på the ärender som aff h. excell. her öfwer ståthållaren, tillijka medh borgemästare och rådh i thesse daghar äre beslutne, och på allmenne rådstufwu den 10. maij 1661. publicerade.

Memorial, på the ärender som aff h. excell. her öfwer ståthållaren, tillijka medh borgemästare och rådh i thesse daghar äre beslutne, och på allmenne rådstufwu den 10. maij 1661. publicerade.

Swerdfeijare-Taxa.

Swerdfeijare-Taxa.

Knijffsmedernes-Taxa.

Knijffsmedernes-Taxa.

Elsa Laula ber borgmästare Lindhagen om hjälp i samefrågan - 1904

Elsa Laula ber borgmästare Lindhagen om hjälp i samefrågan - 1904

Barnamord 1494

Barnamord 1494

Kleensmidar-Taxa.

Kleensmidar-Taxa.

Krukomakare-Taxa.

Krukomakare-Taxa.

Swarfware-Taxa.

Swarfware-Taxa.

Sigrid och Jöns skänker hus och hem till Sankt Örjans hospital

Sigrid och Jöns skänker hus och hem till Sankt Örjans hospital

Ritning av Gamla rådhuset vid Stortorget, 1720-tal

Ritning av Gamla rådhuset vid Stortorget, 1720-tal

Bödeln Mäster Mikaels löneavtal från 1635

Bödeln Mäster Mikaels löneavtal från 1635

[Bestämmelser hur domstolsärenden ska behandlas] Ordningh och stadga, huru hwar och een som här på Rådstugan någon saak hafwer at framföra, sigh förhålla, och ther medh procedera skal.

[Bestämmelser hur domstolsärenden ska behandlas] Ordningh och stadga, huru hwar och een som här på Rådstugan någon saak hafwer at framföra, sigh förhålla, och ther medh procedera skal.

Stockholms stads tänkeböcker, utdrag från åren 1474-1629

Stockholms stads tänkeböcker, utdrag från åren 1474-1629

Ordning, huru med huggen wedh, som til Staden föres, hållas skall.

Ordning, huru med huggen wedh, som til Staden föres, hållas skall.

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.