Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

"Vad är skandal? Flaggningen på rådhuset för tsaren" - artikel 1909

Artikel ifrån tidningen Social-Demokraten om borgmästare Carl Lindhagens nedröstade beslut om att inte flagga på Stockholms rådhus under tsar Nikolaj II:s statsbesök i juni 1909.

Att Lindhagens beslut skulle vara en ”skandal” är något tidningen vänder sig emot. Istället ställer man sig bakom borgmästarens överröstade order, bl.a. skriver man: ”Borgmästarens vägran att hissa flaggan är värd en honnör från alla, som velat se den ryska potentatens mottagning begränsad till minsta möjliga dimensioner, och det förelåg rakt ingen anledning varför ett svenskt rådhus skulle markera någon som helst högaktning för ukas-landets härskare; därbortom Finska viken existerar ej lag i europeisk och modern mening."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad