Sigrid och Jöns skänker sitt hem till Sankt Örjans gård och hospital, 1483
Text
Författare: stadsskrivaren Helmik. Stockholms stadsarkiv

Sigrid och Jöns skänker hus och hem till Sankt Örjans hospital

Under medeltiden var det inte helt ovanligt att personer skänkte sitt hem och sina ägodelar till någon av stadens hospital, för att på så vis köpa sig en plats på någon av dessa. Det kunde vara gamla eller sjuka som inte längre kunde ta hand om sig själva. Sankt Örjans gård, som låg norr om staden, var ett hospital för spetälska, eller lepra som vi säger idag.

I Stockholms stads tänkebok  från den 24 november 1483 kan vi läsa om när Jönis (Jenis/Jöns) och Sigrid Laurensson står inför stadens borgmästare och råd och skänker sitt hus samt alla sina tillhörigheter på Södermalm till Sankt Örjans gård mot att de får mat och uppehälle där fram till sin död. I boken finns också en lös lapp infäst med följande anteckning:

Jönis Laurensson

Fferia 2:a jn profesto Kathrine virginis komo fore retten Jenis Laurensson medh sina hustru Sigride och jnköpte och jngaffuo sigh jn vti sancte Öriens gardh ok spetal her nordan staden medh theris huss och grund, eth bryggerhuss medh tess behorilse ok ena tompt pa Södra malm liggendes til ewrdeliga ega j sswa matte och medh sswa skel, at the haffua theris brödh och vppehelle j sama sancte Öriens gard wiidh herra bordit til dödra daga ok forscriffne bryggerhuss at nywta och haffua j theris liffz tiidh til sko peninga, ok epter theris dödh skal tet bliffua vnder sancte Öriens gardh och spetal til ewiig tiidh.

Stockholms stads tänkeböcker är transkriberade (renskrivna) och tryckta, och finns bl.a. att läsa i Stadsarkivets bibliotek.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad