Text
Författare: Borgmästare och råd i Stockholm (1637-08-30). Stadsmuseet i Stockholm

Om them som ropa och skrika på gatun .

Egentligen är det väldigt lite som har förändrats genom århundradena. Vi människor beter oss på ungefär samma sätt nu som då. Här förbjuder (befaller!) överståthållaren och borgmästare med råd oväsen och skrik nattetid på stadens gator. Den som trotsar befallningen kommer att gripas av nattvakten och sedan straffas. 1 sida. Frakturstil.

Utdrag ur Taxor för år 1620 (ryggtitel)

Uppdaterad