Text
Författare: Borgmästare och råd i Stockholm. Stadsmuseet i Stockholm

Hoff- och Grooffsmedares-Taxa.

Hov- och grovsmeden tillverkade bland annat vagnshjul och hästskor. Övrigt sortiment och priser framgår av listan. Anledningen till att borgmästare med rådet hade tagit beslut om denna prislista var de många klagomålen från medborgarna. Åsikten var att hantverkarna tog för mycket betalt för sina varor. 1 sida. Frakturstil.

Utdrag ur Taxa och ordning, för embetes och gerningz-män i Stockholm, hwar effter the sig rätta och ställa skole. Stadgat aff Borgmästare och Rådh i Stockholm. Åhr M.DC.LIV. (1654)

Uppdaterad