Ritning i tusch på gult papper med plan över våningen en trappa
Ritning
Arkitekt: Östberg, Ragnar (1866-1945). Stockholms stadsarkiv

Ragnar Östbergs förslag till Rådhus från 1902, plan av våningen 1 tr.

Pl. 3. Skissritning till Rådhus för Stockholms stad å Eldkvarnstomten Kungsholmen (Handtverkaregatan.). Plan af våningen 1 tr upp. Ragnar Östberg. April 1902.

Arkitekten Ragnar Östbergs förslag till Rådhus från 1902, plan över våningen 1 trappa upp. Det tänkta rådhuset skulle ligga på den plats där Stadshuset senare byggdes, på Hantverkargatan i kvarteret Eldkvarnen. 

På ritningen står beskrivning av de olika rummens funktion. Det finns bland annat domsalar i olika mål och rum för åklagare, parter och vittnen. I sydvästra hörnet ligger ett rum för tryckfrihetsjury. I byggnadens östra del finns ”magistratens plenisal” och rum för ”borgmästare”. Där finns även ett rum för "50 äldste". (Magistraten hade bland annat ansvar inom beskattning och kommunalval, Plenisal är en sal för förhandlingar, Borgmästare var domare och benämning på rådhusrättens chef och 50 äldste var Borgerskapets styrelse.)

Östbergs förlag innehåller tio översiktsritningar med situationsplan, planer över de olika våningarna, sektion, fasad och perspektiv. Under ”Mer i Stockholmskällan” finns länkar till övriga ritningar i serien.

Rådhus – stadshus

Ragnar Östbergs rådhus blev aldrig verklighet. Efter flera turer beslutades 1908 att istället bygga ett stadshus på Hantverkargatan och ett rådhus på Scheelegatan (i kvarteret Fruktkorgen). Ragnar Östberg blev ansvarig arkitekt för Stadshuset och Carl Westman för Rådhuset.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad