Text
Författare: Borgmästare och råd i Stockholm. Stockholms stadsmuseum

Wagnmakare-Taxa.

Vagnmakaren tillverkade olika slags hästvagnar. Men också mindre kärror. Listan innehåller priser på dessa varor. Anledningen till att borgmästare med rådet hade tagit beslut om denna prislista var de många klagomålen från medborgarna. Åsikten var att hantverkarna tog för mycket betalt för sina varor. 1 sida. Frakturstil.

Utdrag ur Taxa och ordning, för embetes och gerningz-män i Stockholm, hwar effter the sig rätta och ställa skole. Stadgat aff Borgmästare och Rådh i Stockholm. Åhr M.DC.LIV. (1654)

Uppdaterad