Stockholms stadshus, en byggnad i tegel med högt torn vid vattnet
Stadshuset från Centralstationen 1921. Foto: Gustaf W:son Cronquist, Stadsmuseet i Stockholm

Stadshuset

Stockholms stadshus är en av Sveriges mest kända byggnader. Huset invigdes 1923, men byggdes för att se ännu äldre ut. Här låg tidigare en ångdriven kvarn, Eldkvarn.

Stadshuset är inspirerat av slottet Tre kronor

Stadshuset är byggt för att påminna om Stockholms och Sveriges historia, och för att se äldre ut än det är. Fasaderna är byggda med tegel som har tillverkats för hand på gammalt sätt, trots att det var både vanligare och billigare med mekanisk tillverkning på 1910-talet. Tegelstenarna är tillverkade i samma format som i det gamla slottet Tre kronor. Det handslagna teglet skapar en illusion av att huset är äldre än det egentligen är.

Stadshuset, detalj av murverket

Stadshuset, detalj av murverket

Högst upp på stadshustornet sitter tre gyllene kronor. De är vända mot Kungliga slottet i Gamla stan där det gamla slottet Tre kronor stod tidigare, och som kallades så för att det hade tre gyllene kronor på högsta tornet. De andra, lägre tornspirorna på stadshuset är också inspirerade av det gamla slottet. De är utsmyckade med en månskära och en stjärna till exempel.

Stadshuset. Södra fasaden och tornet

Stadshuset. Södra fasaden och tornet

Ragnar Östberg ritade Stadshuset

Ragnar Östberg var arkitekt för Stadshuset. Stadsfullmäktige ordnade en tävling för att locka arkitekter att lämna förslag på huset. Ragnar Östbergs förslag vann första pris, även om han ändrade en del i ritningarna under byggets gång. 

Ritning "Stockholms stadshus. Längdsektion genom Södra längan." (uppmätningsritning 1923)

Ritning "Stockholms stadshus. Längdsektion genom Södra längan." (uppmätningsritning 1923)

Ritningen ingår i en serie uppmätningsritningar av det färdigbyggda Stadshuset 1923. Här visas längdsektion genom Södra längan, med genomskärning av bland annat Stora tornet och St…

Bygget av stadshuset pågick mellan 1911 och 1923. Under första världskriget var det brist på många varor och produkter. Byggnadsprojektet blev många gånger dyrare än det var tänkt från början. Kostnaderna steg också för att Ragnar Östberg ändrade sina planer flera gånger. Han bestämde bland annat att en av ytterväggarna skulle rivas och byggas upp på nytt, för att tornet skulle stå ut lite från resten av huset.

Porträtt av arkitekt Ragnar Östberg

Porträtt av arkitekt Ragnar Östberg

Stadshustornet är 106 meter högt. Det är högre än det var tänkt från början. Kröningen på tornet ser också annorlunda ut idag jämfört med de första ritningarna. Ragnar Östberg lär nämligen ha velat att Stockholms stadshus skulle bli en högre byggnad än rådhuset i Köpenhamn som byggdes vid samma tid. Det danska rådhustornet blev 105 meter högt.

Utsikt från tornet under Stadshusets nybyggnad. Vy över Norrmalm med Klara kyrka.

Utsikt från tornet under Stadshusets nybyggnad. Vy över Norrmalm med Klara kyrka.

Många konstnärer deltog i arbetet

Ragnar Östberg gjorde inte allt arbete själv när han planerade och designade stadshuset. Många av 1910-talets stora svenska konstnärer och konsthantverkare har också bidragit. Det mesta av stadshusets möbler, lampor och textilier är designade speciellt för huset. Maja Sjöström ritade in Stockholms medeltida stadssigill i mönstret till gardinerna i rådssalen där dagens kommunfullmäktige har sina sammanträden. Prins Eugen gjorde väggmålningarna som speglar utsikten över Riddarfjärden och Södermalm i Prinsens galleri. Ernst Spolén ritade mycket av möblemanget, exempelvis stolarna i Gyllene salen.

Stadshuset, Prinsens galleri. Prins Eugens målning Staden vid vattnet

Stadshuset, Prinsens galleri. Prins Eugens målning Staden vid vattnet

Nationalromantik är både nationalism och romantik

Stadshuset invigdes på midsommaraftonen 1923, på dagen 400 år efter att Gustav Vasa gjorde sitt intåg i Stockholm som nyvald kung. Statsminister Hjalmar Branting höll tal på borgargården. Trots att huset byggdes för Stockholms stadsfullmäktige och styret av staden, har stadshuset blivit en symbol för hela landet.

Stadshuset invigs 23 juni 1923

Stadshuset invigs 23 juni 1923

På 400-årsdagen av Gustav Vasas intåg i Stockholm 1523 invigdes Stockholms nya Stadshus midsommaraftonen 23 juni 1923. Vägen dit hade varit lång och började egentligen med en arkit…

Datumet för invigningen var noga valt och helt i linje med den nationalromantiska stil som huset är byggt i. Nationalromantiken hämtade sin inspiration från den svenska historien, äldre byggnader och stilar. Byggnadsmaterial och hantverkstekniker skulle också påminna om äldre tider. Nationalromantiken är 1900-talets idé om hur historien såg ut. En del stämmer med fakta, annat är romantiska fantasier.

Program vid Stadshusets invigning midsommardagen 1923

Program vid Stadshusets invigning midsommardagen 1923

Text: "Inträdesbiljett till Stadshuset. Midsommardagen 1923. Pris 1 kr. PROGRAM Kl. 1-3.30. Tillfälle berett för beseende av vissa stadshusets lokaler. Kl. 3.30-4.30 utföres i Blå…

 

Utvalt källmaterial om Stadshuset

Stadshuset, kv. Eldkvarnen 1921 från Centralstationen

Stadshuset, kv. Eldkvarnen 1921 från Centralstationen

Stadshuset under byggnad - Journalfilm

Stadshuset under byggnad - Journalfilm

Ritning "Stockholms stadshus. Plan av bottenvåningen." (uppmätningsritning 1923)

Ritning "Stockholms stadshus. Plan av bottenvåningen." (uppmätningsritning 1923)

Ritning "Stockholms stadshus. Längdsektion genom Östra längan. Planer av tornet." (uppmätningsritning 1923)

Ritning "Stockholms stadshus. Längdsektion genom Östra längan. Planer av tornet." (uppmätningsritning 1923)

Ritning "Stockholms stadshus. Fasad mot söder." (uppmätningsritning 1923)

Ritning "Stockholms stadshus. Fasad mot söder." (uppmätningsritning 1923)

Kontrakt mellan stadshusnämnden och Ragnar Östberg om uppförande av Stockholms stadshus 1911

Kontrakt mellan stadshusnämnden och Ragnar Östberg om uppförande av Stockholms stadshus 1911

Stadshusets invigning 1923

Stadshusets invigning 1923

Flygfoto över Stadshuset

Flygfoto över Stadshuset

Stadshuset sett från Strömbadet

Stadshuset sett från Strömbadet

Stadshuset. Birger Jarls sarkofag från SO

Stadshuset. Birger Jarls sarkofag från SO

Stadshuset. Södra Arkaden med utsikt mot Södermalm

Stadshuset. Södra Arkaden med utsikt mot Södermalm

Hantverkargatan 1, Stadshuset. Vy från Riddarholmen

Hantverkargatan 1, Stadshuset. Vy från Riddarholmen

Stadshuset, Gyllene salen

Stadshuset, Gyllene salen

Stadshuset, Salen Tre Kronor

Stadshuset, Salen Tre Kronor

Stadshuset, Blå hallen

Stadshuset, Blå hallen

Stadshuset, Rådsalen

Stadshuset, Rådsalen

Stadshuset, Prinsens galleri

Stadshuset, Prinsens galleri

Stadshuset. Blå Hallen

Stadshuset. Blå Hallen

Stadshuset, utsikt mot innergården från Gyllene salen

Stadshuset, utsikt mot innergården från Gyllene salen

Sammanträde i stadsfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Hantverkargatan 1

Sammanträde i stadsfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Hantverkargatan 1

Nobelmiddag i Gyllene salen, Stadshuset, Hantverkargatan 1

Nobelmiddag i Gyllene salen, Stadshuset, Hantverkargatan 1

Minnespeng från invigningen av Stadshuset 1923

Minnespeng från invigningen av Stadshuset 1923

Eldkvarn brinner 1878

Stadshuset ligger i kvarteret Eldkvarn. Kvarterets namn är ett minne av den kvarn som låg på samma plats tidigare. Här låg en ångdriven kvarn som malde mjöl till stockholmarna mellan 1805 och 1906.

"Inte sedan Eldkvarn brann"

Den 31 oktober 1878 brann stora delar av byggnaden. En gaslampa ska ha fallit i golvet och fått mjöldamm att börja brinna. Kvarnen var både en torr och dammig plats och branden blev häftig. Elden syntes på långt håll.

Eldkvarns brand 31/10 1878

Eldkvarns brand 31/10 1878

Konstnär: Carleman, Gustaf Material och teknik: Olja Underlag: Duk Mått i mm: 650x790

Själva ångkvarnen blev skadad i branden, men kunde lagas och fungerade sedan till 1906 när kvarnen stängde.

Utvalt källmaterial om Eldkvarn

Eldkvarns brand 31 oktober 1878. Stockholm d. 1/11 -78

Eldkvarns brand 31 oktober 1878. Stockholm d. 1/11 -78

Utsikt mot Staden från Kungsholmen

Utsikt mot Staden från Kungsholmen

Eldkvarn och Nya Kungsholmsbron

Eldkvarn och Nya Kungsholmsbron

Biblioteket tipsar: Böcker om Eldkvarn

Eldkvarn 31 oktober 1878 / Bo Grandien

Eldkvarn 31 oktober 1878 / Bo Grandien

Den här artikeln är en del av temat "Platser i Stockholm"

Här hittar du fler artiklar i temat Platser i Stockholm.