Bokens framsida, pärmen är driven i koppar och mycket utsmyckad. I mitten finns ett perspektiv av Stadshuset och en ram där kopplade kolonner håller upp ett slags överstycke med drakar och snäckvolut.
Bildkonst
Konstnär: Myrsmeden Pettersson, Ragnar (1889 - 1989), Hawerman, Ernst (1890 - 1964). Stockholms stadsarkiv

Kopparboken - här finns alla som skänkte kopparplåt till Stadshusets tak 1920

Boken hör ihop med kopparplåtsinsamlingen som genomfördes 1920, för att finansiera Stadshusets koppartak. Givaren behövde donera 25 kronor –  beräknad kostnad för en kopparplåt – och fick sedan namn och kopparplåtens nummer nedskrivet i boken. Den praktfulla kopparboken utformades av arkitekten Ernst Hawerman och bokpärmen är driven i koppar av konstsmeden Ragnar Myrsmeden Pettersson. 

Insamlingen var lyckad och bekostade drygt 3000 kopparplåtar till tre takfall mot söder, norr och öster. Förteckningen är ordnad efter tak, i tre listor. Efter respektive tak följer givare alfabetiskt från A till Ö och vid varje namn står kopparplåtens nummer. De första plåtarna i boken har donerats av kungen och drottningen samt medlemmar ur kungahuset. 

Den första listan innehåller namn på personer och sammanslutningar som skänkte plåtar till ”Taket Tre Kronor”. Den andra listan är över givare till ”Taket S:t Erik” och den tredje listan är till ”Borgartaket”. Sist i boken finns en planritning som visar takens och de numrerade plåtarnas placering. Kopparboken var färdig till invigningen 1923.

Taket Tre Kronor motsvarar Södra längans takfall mot trädgården och Riddarfjärden. Taket Sankt Erik motsvarar Östra längans takfall mot Klara Mälarstrand. Borgartaket motsvarar Norra längans takfall mot Hantverkargatan. Dessa tak hade tidigare klätts med svartplåt, som nu kunde rivas bort och ersättas med koppar. Koppartaket behandlades sedan genom oxidering, så att den ärgade gröna patinan kom fram snabbare. 

Hela boken är publicerad 

Du kan öppna hela boken som digital fil här. Bilderna är skannade från en pärm med fotokopior av boken (som gjordes efter att boken fotograferats 1990). Originalboken förvaras på en sidenkudde i en utställningsmonter i Stadshuset, se bilder under "Dokument". Pärmen med fotokopior finns också i Stadshuset och har fungerat som läsexemplar. 

De andra taken då?

Övriga delar av Stadshustaket ingick inte i insamlingen. Tre inre takfall mot Borgargården samt Västpartiets yttre takfall fick tegeltak. Blå hallens tak täcktes i plåt och målades grönt. Taket över Gyllene salen hade redan täckts med kopparplåt. De flesta tornavslutningarna är också kopparklädda och Stora Tornets avslutande koppartak förgylldes. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad