Foto

Stadshusets invigning 1923

På midsommarafton 1923 invigdes Stadshuset. Det var på dagen 400 år efter Gustav Vasas intåg i Stockholm. Verner von Heidenstam och Hjalmar Branting invigningstalade.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

7-9 Parafras på Stadshuset
Tema

7-9 Parafras på Stadshuset

En parafras är en omtolkning av ett konstverk. Utgå från Stockholms stadshus, och gör ditt eget konstverk utifrån symboler i huset.

7-9 Reportage från Stadshuset
Tema

7-9 Reportage från Stadshuset

I ett klassiskt reportage kombinerar du bild och text till en intressant artikel. Ett porträtt med ord som berättar om Stockholms stadshus.

Stadshuset invigs 23 juni 1923

Stadshuset invigs 23 juni 1923

Stadshuset
Tema

Stadshuset

Stockholms stadshus är en av Sveriges mest kända byggnader. Huset invigdes 1923, men byggdes för att se ännu äldre ut. Här låg tidigare en ångdriven kvarn, Eldkvarn.