Foto

Stadshusets invigning 1923

På midsommarafton 1923 invigdes Stadshuset. Det var på dagen 400 år efter Gustav Vasas intåg i Stockholm. Verner von Heidenstam och Hjalmar Branting invigningstalade.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Stadshuset invigs 23 juni 1923

Stadshuset invigs 23 juni 1923

Stadshuset
Tema

Stadshuset

Stockholms stadshus är en av Sveriges mest kända byggnader. Huset invigdes 1923, men byggdes för att se ännu äldre ut. Här låg tidigare en ångdriven kvarn, Eldkvarn. (Bild Stadshus…