Foto

Sammanträde i stadsfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Hantverkargatan 1

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Stadshuset
Tema

Stadshuset

Stockholms stadshus är en av Sveriges mest kända byggnader. Huset invigdes 1923, men byggdes för att se ännu äldre ut. Här låg tidigare en ångdriven kvarn, Eldkvarn.