Omslag Stadshuset, Eldkvarnen 1 : byggnadshistorisk inventering : D. 1 Historik
Litteraturtips
Författare: Schönbäck, Hedvig (f. 1961). Stockholms stadsbibliotek

Stadshuset, Eldkvarnen 1 : byggnadshistorisk inventering : D. 1 Historik / Hedvig Schönbäck

En byggnadshistorisk inventering i två delar. Detta är del 1, med Stadshusets historik. Här kan man läsa om Stadshusets grundläggning och stomme – det gick åt 7 miljoner tegelstenar till stommen – och om tekniska installationer, såsom värme, ventilation, elektricitet och hissar: ”Stadshusets hissar levererades av Graham Brothers. Personhissarna hade, efter särskilt tillstånd från överståthållaren, en hastighet som översteg den tillåtna i staden.”

Man får också veta vilka som ritade möbler och annan lös inredning. Vidare beskrivs vilka byggnadsmaterial som användes till exteriören och interiören och hur inredningen utformades, man kan läsa om planlösningen och de många konstnärliga utsmyckningarna. Sist finns ett kapitel om Stadshusträdgården.

Illustrerad med svartvita fotografier och ritningar, både äldre och nya upprättade 2000. 70 sidor.

 

Innehåll

FÖRORD
INLEDNING
   Litteratur och källor
BAKGRUND
   Grund och stomme
   Tekniska installationer
   Möbler och annan lös inredning
EXTERIÖREN
   Material och utförande
   Konstnärlig utsmyckning
   INTERIÖREN
Västpartiet och övriga tjänsterum
   Rådsvåningen
   Statvåningen
   Stadshuskällaren, övriga matsalar och kök
   Stora tornet
STADSHUSTRÄDGÅRDEN
   Wallenbergs trädgård
   Gågräsmattan
   Birgerskansen
   Portiken
   Övrigt
FÖRÄNDRINGAR
FÖRKORTNINGAR
KÄLLOR OCH LITTERATUR

ÄLDRE RITNINGAR
NYA RITNINGAR 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad