Litteraturtips

Stadshuset, Eldkvarnen 1 : byggnadshistorisk inventering : D. 1 Historik / Hedvig Schönbäck

En byggnadshistorisk inventering i två delar. Detta är del 1 med Stadshusets historik. Här kan man läsa om Stadshusets grundläggning och stomme – det gick åt 7 miljoner tegelstenar till stommen – om tekniska installationer, såsom värme, ventilation, elektricitet och hissar: ”Stadshusets hissar levererades av Graham Brothers. Personhissarna hade, efter särskilt tillstånd från överståthållaren, en hastighet som översteg den tillåtna i staden.” Man får veta vilka som ritade möbler och annan lös inredning. Vidare beskrivs vilka byggnadsmaterial som användes till exteriören och interiören och hur inredningen utformades, man kan läsa om planlösningen och de många konstnärliga utsmyckningarna. Sist finns ett kapitel om Stadshusträdgården.

Illustrerad med svartvita fotografier och ritningar, både äldre, och nya upprättade 2000. 70 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Stadshuset
Tema

Stadshuset

Stockholms stadshus är en av Sveriges mest kända byggnader. Huset invigdes 1923, men byggdes för att se ännu äldre ut. Här låg tidigare en ångdriven kvarn, Eldkvarn.

Uppmätningsritningar Stockholms stadshus 1923 (samlingspost, 18 ritningar)

Uppmätningsritningar Stockholms stadshus 1923 (samlingspost, 18 ritningar)