Framsida till den tjocka boken, som är inbunden med marmorerad och har rygg och hörn i läder. Titel "Stadshusets inventariebok 1925"
Text
Författare: Stadshusnämnden, Nordgren, Gunnar (1889-1947), Schold, Gustaf (1893-1965). Stockholms stadsarkiv

Stadshuset - inventariebok över konst, möbler, textilier och armatur 1925

Inventarieboken innehåller en förteckning över ”lös egendom” i det nybyggda Stadshuset. Förteckningen är 413 sidor lång, går igenom hela byggnaden och listar föremål i rum efter rum. I Rådsalen är till och med den gamla ordförandeklubban registrerad.

Förteckningen har kolumner för antal, material, formgivare, tillverkare, donator och värde. Den börjar med trädgård och fasader, sedan följer alla våningsplan inomhus, trappor, Stora tornet med tornmuseet och förråd över textil och armatur. Boken avslutas med en lista över tavlor. Hela boken är skannad, du kan öppna filerna under rubriken "Dokument". 

Inventarier (lös egendom) som ingår i boken är till exempel: skulpturer, porträttmålningar, väggmålningar, fontäner, prydnadsportar, bord, taburetter, skrivbord, telefonbord, bokhyllor, klädskåp, stolar, fåtöljer, soffor, bänkar, speglar, takkronor, lampetter, bordslampor, lyktor, gardinhållare, bordsdukar, ljusstakar, klockor och verktyg.

Stadshuset invigdes 1923 och inventarieboken sammanställdes 1925. I bokens början finns en beskrivning av förteckningen och vem som gjort den (citat):

”Denna inventarieförteckning utvisar Stadshusets innehav av lösa föremål såsom möbler, gardiner, mattor, armaturer, skulpturer, tavlor m. m., vid 1925 års utgång. 
Kontorsutensilier såsom räknemaskiner, skrivmaskiner och dylikt äro däremot ej medtagna.

De inventarier, som förefinnas i Stadshuset, utgöras dels av genom stadshusnämnden och fastighetsnämnden gjorda nyanskaffningar, dels av de inventarier olika nämnder och styrelser fört med sig från sina gamla lokaler.

Alla de inventarier, som anskaffats genom stadshusnämndens försorg, äro i förteckningen förprickade med rött.

Denna inventarieförteckning är under år 1925 upprättad av G. Schold och G. Nordgren samt samma år granskad av stadshusnämndens revisorer.”

Stadshusnämnden tillsattes 1911 och ansvarade för uppförandet av Stockholms stadhus. Gustaf Schold var expeditionsföreståndare vid Stadshusets ritkontor och ingenjören Gunnar Nordgren var biträdande dagkontrollant vid Stadshusbygget. 

Upplägg och sidnummer

 • Området kring Stadshuset, sidan 1-2. Trädgården, Östra terrassen, Birgerskansen.
 • Fasader, sidan 3-17. Fasad mot öster, söder, väster och norr. Fasader mot Borgargården.
 • Undre bottenvåningen, sidan 18-71. Blå hallens källare, Restaurangen Stadshuskällaren, Södra portiken, maskin- och pannrum.
 • Bottenvåningen, sidan 72-120. Norra valvet, vaktgången, kapprum och vestibuler, Blå hallen.
 • Våningen 1 trappa, sidan 121-186. Rådsvåningen och Statvåningen. Rådsalen, De hundrades valv, samtalsrum, borgarrådsrum, bibliotek. Blå rummet, Galleriet, Gyllene salen, Ovalen, Rundeln, Snäckan, Salen Tre Kronor.    
 • Våningen 2 trappor, sidan 187-222. Administrativa lokaler, tjänsterum m.m.
 • Våningen 3 trappor, sidan 223-279. Administrativa lokaler, tjänsterum m.m.
 • Våningen 4 trappor, sidan 280-347. Administrativa lokaler, tjänsterum m.m.
 • Våningen 5 trappor, sidan 348-368. Vinden, köket över Gyllene salen, orgeln.
 • Trappor, sidan 369-374. Byggnadsnämndens trappa, Södra trappan, Norra trappan, Drätseltrappan, Torntrappan.
 • Stora Tornet, sidan 375-380. Tornmuseet, Tornarkivet, Tornaltanen, Jungfrutrappan, Tornväntan.
 • Förråd, sidan 391-392. Textilförrådet, armaturförrådet, förråd under allmänhetens läktare.
 • Förteckning över tavlor, sidan 393-413.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad