Film & rörlig bild

Stadshuset under byggnad - Journalfilm

Stockholms stadsfullmäktige beslutade 1908 att ett nytt kommunhus med festvåning skulle byggas på Eldkvarns tidigare tomt.

Arkitekt Ragnar Östberg fick uppdraget att rita byggnaden. Efter femton år stod den monumentala tegelbyggnaden färdig och invigningen skedde midsommaraftonen 23 juni 1923.

Den här journalfilmen gjordes när bygget var inne i sin slutfas.

Filmen börjar med en utsiktsbild över Vasagatan och Tegelbacken filmat från byggnadens torn.

Kameran panorerar åt höger där ett par män arbetar med mätinstrument samtidigt som murningsarbete pågår i förgrunden. Hela tiden levereras nytt tegel av tegelbärare.

Därefter följer nya utsiktsbilder och panoreringar över staden följt av bilder av byggnadsarbete sett från tornet.

Filmen avslutas med scener filmade på marknivå. Två herrar i hatt betraktar bygget, flera män ansluter, man ser tegelstaplar och arbetar som lossar tegel från pråmar och stuckatörer i arbete med ornament.

Filmen är ett av fjorton inslag i SF:s Veckorevy 23 april 1921. Filmen saknar ljud.

Tema Stadshuset

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Eldkvarns brand 31/10 1878

Eldkvarns brand 31/10 1878

Flygfoto över Stadshuset

Flygfoto över Stadshuset

Stadshuset invigs 23 juni 1923

Stadshuset invigs 23 juni 1923

Stadshuset under byggnad

Stadshuset under byggnad

Stadshuset, Blå hallen

Stadshuset, Blå hallen

Stadshuset, interiör

Stadshuset, interiör

Stadshuset, trapphus

Stadshuset, trapphus

Stadshuset
Tema

Stadshuset

Stockholms stadshus är en av Sveriges mest kända byggnader. Huset invigdes 1923, men byggdes för att se ännu äldre ut. Här låg tidigare en ångdriven kvarn, Eldkvarn.

Tegelbärare vid bygge.

Tegelbärare vid bygge.