Litteraturtips

Stockholms stadshus / text: Elias Cornell ; fotografier: Ivar Sviestins

Många fotografier och ritningar. 143 sidor.

Innehåll
Arkitekten
Vägar genom Stadshuset
Blå hallen
Rådhusförslagen
Stadshusförslagen
Stora tornet
Bygget
Fotografier
Ritningar
Litteratur
Index

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Stadshuset
Tema

Stadshuset

Stockholms stadshus är en av Sveriges mest kända byggnader. Huset invigdes 1923, men byggdes för att se ännu äldre ut. Här låg tidigare en ångdriven kvarn, Eldkvarn.