Fotografi över Eldkvarn, platsen där Stadshuset nu ligger
Foto

Eldkvarn och Nya Kungsholmsbron

Ur minnesbok från Kungsholmens elementarskola för flickor, daterad 1934, fascikel nr 5.

Bron som syns på bilden byggdes 1868 och var en svängbro i stål som kunde släppa in större fartyg. Läs mer om den i Arne Dufvas bok Trafik, broar, tunnelbanor, gator (Stockholmia Förlag 1985).

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Klara sjö norrut från Nya Kungsholmsbron (nuvarande Kungsholmsbron)

Klara sjö norrut från Nya Kungsholmsbron (nuvarande Kungsholmsbron)

Stadshusbron

Stadshusbron

Stadshuset
Tema

Stadshuset

Stockholms stadshus är en av Sveriges mest kända byggnader. Huset invigdes 1923, men byggdes för att se ännu äldre ut. Här låg tidigare en ångdriven kvarn, Eldkvarn.

Trafik, broar, tunnelbanor, gator / Arne Dufwa

Trafik, broar, tunnelbanor, gator / Arne Dufwa

Utsikt från Glasbruksholmen mot Klara och Slottet

Utsikt från Glasbruksholmen mot Klara och Slottet