Text

Kontrakt mellan stadshusnämnden och Ragnar Östberg om uppförande av Stockholms stadshus 1911

Kontrakt upprättat mellan stadshusnämnden och arkitekten Ragnar Östberg för uppförande av ett stadshus på Eldkvarnstomten, i enlighet med stadsfullmäktiges beslut.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Minnespeng från invigningen av Stadshuset 1923

Minnespeng från invigningen av Stadshuset 1923

Porträtt av Ragnar Östberg, arkitekt och professor i arkitektur vid Konsthögskolan 1922-1932

Porträtt av Ragnar Östberg, arkitekt och professor i arkitektur vid Konsthögskolan 1922-1932

Program från invigningen av Stadshuset 1923

Program från invigningen av Stadshuset 1923

Program vid Stadshusets invigning midsommardagen 1923

Program vid Stadshusets invigning midsommardagen 1923

Ragnar Östberg, svensk arkitekt / Elias Cornell

Ragnar Östberg, svensk arkitekt / Elias Cornell

Ragnar Östbergs förslag till Rådhus från 1902 (samlingspost 10 ritningar)

Ragnar Östbergs förslag till Rådhus från 1902 (samlingspost 10 ritningar)

Ragnar Östbergs tävlingsförslag till Rådhus ”Mälardrott” 1905 (samlingspost 23 ritningar)

Ragnar Östbergs tävlingsförslag till Rådhus ”Mälardrott” 1905 (samlingspost 23 ritningar)

Stadshuset invigs 23 juni 1923

Stadshuset invigs 23 juni 1923

Stadshuset
Tema

Stadshuset

Stockholms stadshus är en av Sveriges mest kända byggnader. Huset invigdes 1923, men byggdes för att se ännu äldre ut. Här låg tidigare en ångdriven kvarn, Eldkvarn.