Foto

Stadshuset. Södra fasaden och tornet

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Ritning "Stockholms stadshus. Fasad mot söder." (uppmätningsritning 1923)

Ritning "Stockholms stadshus. Fasad mot söder." (uppmätningsritning 1923)