Omslagsbild Stadshuset, Eldkvarnen 1 : byggnadshistorisk inventering
Litteraturtips

Stadshuset, Eldkvarnen 1 : byggnadshistorisk inventering : D. 2 : Inventering / Hedvig Schönbäck

En byggnadshistorisk inventering i två delar. Detta är del 2. Inventeringen gäller byggnaden med trädgården och den fasta inredningen och beskriver utföranden och material i detalj. Om rum 1009D, Snäckgången, som löper utanför Gyllene salen, kan man bland annat läsa att golvet består av mönsterlagd marmor i olika färger, att väggarna är av rött tegel i förband, murat på plats och sedan mönsterhugget till fält och profiler och att taket är stora orgelns undersida. Illustrerad med många vackra nytagna fotografier i svartvitt och ritningar, både äldre, och nya upprättade 2000. 369 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Stadshuset
Tema

Stadshuset

Stockholms stadshus är en av Sveriges mest kända byggnader. Huset invigdes 1923, men byggdes för att se ännu äldre ut. Här låg tidigare en ångdriven kvarn, Eldkvarn. (Bild Stadshus…

Uppmätningsritningar Stockholms stadshus 1923 (samlingspost, 18 ritningar)

Uppmätningsritningar Stockholms stadshus 1923 (samlingspost, 18 ritningar)