Film & rörlig bild
Upphov: Svensk Filmindustri (SF). Kungliga biblioteket

Stadshuset invigs 23 juni 1923

På 400-årsdagen av Gustav Vasas intåg i Stockholm 1523 invigdes Stockholms nya Stadshus midsommaraftonen 23 juni 1923.

Vägen dit hade varit lång och började egentligen med en arkitekttävling för ett nytt rådhus 1903-04, rådhuset var tänkt att byggas på den tomt där Eldkvarn tidigare legat. Tävlingen vanns av Ragnar Östberg.

Huvuddragen i Östbergs tävlingsförslag, kontakten med vattnet och det dominerande tornet i hörnet, blev kvar när Stockholms stadsfullmäktige 1908 bestämde att rådhuset istället skulle bli ett stadshus.

Vid bygget sparades det inte på resurserna. Den magnifika byggnaden huserar inte bara två magnifika salar i Blå hallen och den Gyllene salen, där finns också massor av konstnärlig utsmyckning.

Invigningen var en storlagen tillställning med invigningstal av Kung Gustav V såväl som tal av Hjalmar Branting och Verner von Heidenstam.

Vid festligheterna delades en minnesmedalj ut till alla som deltagit i arbetet och på Riddarfjärden anordnades en stadshusregatta speciellt för dagen.

Filmen är ett av tolv inslag i SF:s Veckorevy 1923-05-28 (en uppgift som måste var fel då stadshsuet invigdes en månad senare.) Filmen saknar ljud.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad