Sök

Sökresultat

65 träffar på Trappor

Litterär skylt: Citat ur Gösta Fribergs diktsamling Elegi över en lördagkväll på Söder

Litterär skylt: Citat ur Gösta Fribergs diktsamling Elegi över en lördagkväll på Söder

Räkenskapsföraren Gustaf Johan Berggrens sjelfmord: Begånget Onsdagen d. 17 April kl. 3/4 till 9 e. m. i huset N:o 2 vid Köpmantorget, 2 trappor upp, eller En kort lefnadsteckning öfver denne olycklige sjelfspilling. (Med Porträtt).

Räkenskapsföraren Gustaf Johan Berggrens sjelfmord: Begånget Onsdagen d. 17 April kl. 3/4 till 9 e. m. i huset N:o 2 vid Köpmantorget, 2 trappor upp, eller En kort lefnadsteckning öfver denne olycklige sjelfspilling. (Med Porträtt).

Fyravåningshus i Årsta skog förklaras odugligt som människoboning

Fyravåningshus i Årsta skog förklaras odugligt som människoboning

Maja Berghs dagbok, på Carl Wilhelmsons målarskola 1918

Maja Berghs dagbok, på Carl Wilhelmsons målarskola 1918

Brev från Mathilda Andersson till polisens prostitutionsavdelning, 1886

Brev från Mathilda Andersson till polisens prostitutionsavdelning, 1886

Madame Ahlberg vill inte skriva på hyreskontraktet

Madame Ahlberg vill inte skriva på hyreskontraktet

Salomon Bikoff blir ålagd anmälningsskyldighet

Salomon Bikoff blir ålagd anmälningsskyldighet

Bön om roddbåtar för att klara ålderdomen

Bön om roddbåtar för att klara ålderdomen

Brev i protest mot att sömmerskan Ingrid Sofia Johansson skrivits in vid Besiktningsbyrån

Brev i protest mot att sömmerskan Ingrid Sofia Johansson skrivits in vid Besiktningsbyrån

Nio åtgärder till förebyggande av Arbetslöshet - flygblad från Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1923

Nio åtgärder till förebyggande av Arbetslöshet - flygblad från Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1923

Rörstrand, industrilämning

Rörstrand, industrilämning

Litterär skylt: Citat ur Fredrika Bremers Mitt fönster 1855

Litterär skylt: Citat ur Fredrika Bremers Mitt fönster 1855

Elis August Flodin blir Barnhusbarn

Elis August Flodin blir Barnhusbarn

Polisrapport från inbrott på Skeppsbron 1895

Polisrapport från inbrott på Skeppsbron 1895

Måns Jönszons beskrifning, öfwer det präcktiga kongl. slottet i Stockholm, fordom kalladt Tre kronor, i hwilket, deras kongl. maj:ter til undersåtarenas största glädje, i en wälsignad stund täcktes inflytta, den 7 dec. 1754.

Måns Jönszons beskrifning, öfwer det präcktiga kongl. slottet i Stockholm, fordom kalladt Tre kronor, i hwilket, deras kongl. maj:ter til undersåtarenas största glädje, i en wälsignad stund täcktes inflytta, den 7 dec. 1754.

Manillaskolan – dagboksanteckning från Stockholmsbesök 1916

Manillaskolan – dagboksanteckning från Stockholmsbesök 1916

Barberarbiträdet Anna Maria Engström, 32, grips för upplopp dagen efter rösträttsdemonstration 1902

Barberarbiträdet Anna Maria Engström, 32, grips för upplopp dagen efter rösträttsdemonstration 1902

Förfrågan om Anton Nyström vill vara med i Sällskapet för yttrandefrihet - brev och stadgar

Förfrågan om Anton Nyström vill vara med i Sällskapet för yttrandefrihet - brev och stadgar

Gravfältet i Björklunds hage

Gravfältet i Björklunds hage

”Snar hjelp är min enda räddning från att bliva utkastad på gatan” – brev till Dr Nyström 1894

”Snar hjelp är min enda räddning från att bliva utkastad på gatan” – brev till Dr Nyström 1894

”Fy på er, mördare” - Ture Nerman hånar Svenska brigaden 1918

”Fy på er, mördare” - Ture Nerman hånar Svenska brigaden 1918

Änkan Lindstrands död och sista dagar

Änkan Lindstrands död och sista dagar

Fru Mattsson ber Dr Nyström hjälpa deprimerad grannfru - brev 1892

Fru Mattsson ber Dr Nyström hjälpa deprimerad grannfru - brev 1892

Regler för ammor vid Allmänna barnhuset

Regler för ammor vid Allmänna barnhuset

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.