Text
Författare: Poliskammaren. Stockholms stadsarkiv

Polisrapport om mördaren Carl Eric Vesterlund år 1819

Det här är en sida ur Poliskammarens diarium. Ett diarium är en sorts dagbok där löpande händelser antecknades. I kolumnen på vänstersidan antecknade en polisman några uppgifter om brottet efter det att mördaren hade gripits. På högersidan antecknades därefter kortfattat hur målet gick vidare. Texten lyder: "Augusti 24. Sedan Skräddare Åldermannen Capitainen Winblad på morgonstunden hos Öfver Ståthållare Embetet anmält, at Skräddare Gesällen Pet: Askbom, som arbetat hos Winblad, träffats mördad i sitt rum 4 trappor upp i huset N:o 9 Qvarteret Perseus vid Baggens gatan och Öfver Ståthållare Embetet till mördarens uptäckande vidtagit nödige anstalter, Så raporterade Westerlund, Eklund, Forsberg och Jacobsson, at de nu på middagen gripit mördaren Lärlingen Carl Eric Westerlund i tjenst hos Skomakaren Lars Eric Lekström boende i samma hus och till förhör honom här instält. d: 24 Hörd. Not: Weiigang d: 25 Åter förvar. d: 26 Förvistes målet till Stadens Kämnärs Rätt d: 23 Sept: Westerlund dömd för det han försåtligen öfverfallit och mördat Askbom, at mista högra hand, halshuggas och steglas. d: 29 Tygvaktaren O: Thelin, som är Utredningsman at Askboms Sterbhus, fick lyfta hans här förvarade saker. d: 8 Jan: 1820. Undergick Westerlund Döds-straffet."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad