Rulla över barnhusbarnet Elis August Flodin vid Allmänna barnhuset
Text

Elis August Flodin blir Barnhusbarn

Elis August Flodin föddes på Södra barnhuset 6 oktober 1892. Knappt en månad gammal blev han intagen på Allmänna barnhuset på Norrtullsgatan 14. Vi får veta att mamman var Edla Alfrida Flodin men inget om omständigheterna kring varför han intagits på barnhuset. Här ser vi ett uppslag ur den så kallade allmänna rullan med anteckningar om Elis August. Han var barnhusbarn med nummer 7245 i rullan. Han tilldelades dessutom nummer 425 över späda barn (Sp.B).

I rullan kan man följa Elis Augusts liv i korta anteckningar från det han intogs 2 november 1892 till den sista anteckningen 13 juni 1906. Det är mycket förkortningar och plottrig text. Vi får veta att han intogs enligt remiss från Poliskammaren (P.K.) och sedan inlöstes mot en summa på 250 kronor från Fattigvårdsnämnden (F.W.N.) Barnhuset fungerade som en genomgångsanläggning som tog emot barn för att placera dem hos fosterföräldrar i hela landet. Elis placerades sju månader gammal hos arbetskarlen Per Gottfrid Åberg och hans hustru Gustava Håkansson som bodde på Tulegatan 43, tre trappor över gatan.

Fosterföräldrarna var barnlösa, beskrivs som snällt folk men föreföll något ”egna”. De hade stundtals inneboende i hemmet och tog emot fler fosterbarn, förmodligen för att klara ekonomin. De flyttade flera gånger och hemmen beskrivs vid inspektion ofta som stökiga. Man kan vidare läsa:

Gossen torde åtnjuta godkänd vård. Gossen föreföll något ”klen och petig”, klagar ofta över värk i benen, någon ögonsjukdom? Hänvisning till läkare, om ej bättre. Gossen sades vara snäll.

Elis August blev flera gånger sjuk och återlämnades då till barnhuset för vidare vård. Allmänna barnhuset låg i framkant inom barnsjukvård och fungerade även som akademiskt undervisningssjukhus. Han blev kvar hos familjen Åberg under hela sin tid som fosterbarn. I den sista anteckningen 13 juni 1905 står:

Gossen möttes i trappan, såg frisk och duktig ut.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Allmänna Barnhuset, Norrtullsgatan 14

Allmänna Barnhuset, Norrtullsgatan 14

Barnhusbarnet Elis August Flodin börjar i folkskola år 1900

Barnhusbarnet Elis August Flodin börjar i folkskola år 1900

Elis August Flodins förlossningsjournal från Södra barnbördshuset år 1892

Elis August Flodins förlossningsjournal från Södra barnbördshuset år 1892

Intagningshandlingar på allmänna barnhuset för späda barnet nummer 425 Elis August Flodin

Intagningshandlingar på allmänna barnhuset för späda barnet nummer 425 Elis August Flodin

Regler för ammor vid Allmänna barnhuset

Regler för ammor vid Allmänna barnhuset

Utsikt från Vanadislunden över Allmänna Barnhuset

Utsikt från Vanadislunden över Allmänna Barnhuset