Handskriven dagboksanteckning skriven av elev på Manillaskolan.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Manillaskolan – dagboksanteckning från Stockholmsbesök 1916

 Manillaskolan, grundades 1809 av Per Aron Borg och var Sveriges första skola för döva och blinda barn. Efter 1879 fick avdelningen för blinda barn egna lokaler i Tomteboda, och på Manilla gick enbart dövstumma barn. Skolan kallades då Allmänna institutet för dövstumma. 1894 ändrades namnet till Manilla Dövstumskola och 1966 ändrades namnet igen till - Manillaskolan.

Under de första åren låg skolan på Drottninggatan, men flyttade 1812 till Djurgården. Höstterminen 2013 flyttade skolan till lärarhögskolans tidigare lokaler i Konradsberg på Kungsholmen. 

Skolan var en internatskola och både elever och lärare bodde på skolan. Fram till 1890 tog man emot elever från hela landet.

Eleven Harry Karlsson, årskurs 6, berättar i sin skoldagbok om ett besök med skolan i Stockholm:

 

Ett besök i Stockholm  (D.30 sept 1916)

I Lördags gingo vi med fröken Nyberg till färjan och fr Nyberg köpte poletter åt oss. Vi åkte med färjan till Slussen. När vi väntat där en stund , kom fr gestrin. Sedan gingo vi till Katarinahissen. Vi åkte upp i hissen och stodo och sågo på utsikten över hela Sthlm. Det kostade 5 öre att åka upp i hissen. Vi åkte sedan ned. När vi kommo ned på gatan var där mycket folk och åkdon. Polisen ordnade trafiken.

Sedan träffade vi herr och fru Hansson och gingo med dem till en speceribod vid Järntorget. Där blevo vi bjudna på choklad. Sedan gingo vi till borggården och sågo på slottet. Där bor konung Gustv V. Vi gingo också förbi Riksdagshuset och kommo sedan till Brunkebergsteatern. Fr G köpte biljetter åt oss och vi gingo upp för trapporna. Det var några män, som spelade. Vi sågo högskolans nybyggnad, krigsbilder, flygmaskiner, ballonger m.m.Sedan föreställningen var slut gingo vi till Norrmalmstorg. Vi åkte spårvagn från Norrmalmstorg till Bellmansro. När vi kom hem åto vi mjölk och smörgåsar. Sedan vi ätit gingo vi till sovsalen.

 

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad