Regler för ammor vid Allmänna barnhuset år 1860
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Regler för ammor vid Allmänna barnhuset

Att var frisk och sund men även gudfruktig och lydig var viktiga karaktärsdrag för att bli antagen som amma. 

Allmänna barnhuset var en av många institutioner som tog emot barn som av någon anledning inte kunde bo med sina föräldrar. Det fanns flera skäl till att barn lämnades till barnhuset. En orsak var att barnet var fött utanför äktenskapet. Att som ogift kvinna få barn var länge sett som skamligt, speciellt om det inte fanns någon man med i bilden.

Den ensamma, ogifta kvinnan hamnade ofta i en svår ekonomisk situation då det inte fanns någon barnomsorg att tala om. För att lösa situationen kunde den ogifta modern lämna in sitt nyfödda barn på barnhus. Men att lämna in barnet till ett barnhus kostade pengar. Kvinnan måste betala för barnet. Antingen kunde hon lämna in barnet till barnhuset mot att hon betalade en engångssumma. Det andra alternativet var att amma in barnet på barnhuset.

En amma skulle arbeta i 8 månader på barnhuset för att betala av sitt barns intagning och utackordering. Under sin tid på barnhuset ammade hon både sitt eget barn och andra barn som hade blivit inlämnade till barnhuset. Förutom att amma och vårda de bebisar som hon tog hand om skulle amman även utföra andra arbetsuppgifter på institutionen. Avbröt amman sin tjänst eller om hennes mjölk sinade så att hon inte kunde arbeta kvar, fick hon betala mellanskillnaden för barnets intagning eller ta med sitt barn därifrån utan någon form av fortsatt hjälp.

På bilden är ett plakat med de förhållningsregler som gällde för ammor året 1860. Plakatet har en upphängningsanordning och har sannolikt suttit på en vägg någonstans på Allmänna barnhuset. Att inte följa reglerna kunde leda till att man blev uppsagd.

Att var gudfruktig, det vill säga rättfärdig och from, lydig, hövlig och vaksam var viktiga karaktärsdrag för en amma. Hon skulle vara noga med hygienen både av sig själv och av de barn hon hade i sin vård, och vara rädd om de kläder som hon bar under tiden hon var på Allmänna barnhuset. Hon skulle tillsammans med de andra ammorna i ammsalen bära ved och sköta uppvärmningen, laga mat, skura golv i salar, korridorer och trappor och hon skulle lappa och laga kläder. 

Trots att ammans biologiska barn oftast utackorderades till en fosterfamilj inom loppet av tre till fyra månader skulle hon ändå fortsätta amma åt Allmänna barnhuset tills de åtta månaderna hade gått. Under den perioden fick hon inte lämna Allmänna barnhusets område utan tillstånd. Hon skulle sköta alla barn hon hade i sin vård med ömhet och kärlek, och noga följa anvisningar från läkaren och ammsalsföreståndaren. 

Trots det hårda arbetet och den dåliga lönen ansökte många om att få amtjänst på Allmänna barnhuset, men kraven att antas var hårda och många fick avslag.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad