Text
Författare: Styrelsen för Föreningen för religionsfrihet. Stockholms stadsarkiv

Föreningen för religionsfrihet ber om hjälp med affischering i landsorten - utskick

I det här utskicket till sina kontakter i landsorten ber Föreningen för religionsfrihet om hjälp med affischering och medlemsrekrytering. På föreningens agenda fanns statskyrkans avskaffande och fullständig religionsfrihet - vilket bland annat innebar att man ville avskaffa edstvånget, att man var tvungen att svära en kristen ed om man vittnade i domstol.

Föreningen för Religionsfrihet har enligt utskicket sin adress tre trappor upp på Ladugårdslandstorg 3.

Det här exemplaret finns i Anton Nyströms personliga arkiv. Anton Nyström var en känd läkare, föreläsare och debattör i Stockholm runt sekelskiftet 1900 och mycket aktiv i olika reformivrande föreningar. Bland annat hade han en ledande ställning i Religionsfrihetsföreningen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad