Text

Föreningen för religionsfrihet ber om hjälp med affischering i landsorten - utskick

I det här utskicket till sina kontakter i landsorten ber Föreningen för religionsfrihet om hjälp med affischering och medlemsrekrytering. På föreningens agenda fanns statskyrkans avskaffande och fullständig religionsfrihet - vilket bland annat innebar att man ville avskaffa edstvånget, att man var tvungen att svära en kristen ed om man vittnade i domstol.

Föreningen för Religionsfrihet har enligt utskicket sin adress tre trappor upp på Ladugårdslandstorg 3.

Det här exemplaret finns i Anton Nyströms personliga arkiv. Anton Nyström var en känd läkare, föreläsare och debattör i Stockholm runt sekelskiftet 1900 och mycket aktiv i olika reformivrande föreningar. Bland annat hade han en ledande ställning i Religionsfrihetsföreningen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"I regard the Church as the root of all evil" - brev från Marie A. Brown till Anton Nyström 1885

"I regard the Church as the root of all evil" - brev från Marie A. Brown till Anton Nyström 1885

"Till Allmänheten!" Upprop i protest mot att Viktor Lennstrand dömts för religionsbrott

"Till Allmänheten!" Upprop i protest mot att Viktor Lennstrand dömts för religionsbrott

Den kristna dogmatikens labyrint - insändare av Anton Nyström 1880

Den kristna dogmatikens labyrint - insändare av Anton Nyström 1880

Ett blad ur religionsfrihetens historia i Sverige år 1875

Ett blad ur religionsfrihetens historia i Sverige år 1875

Handlingar rörande edstvånget skickade till redaktör Arnoldson - Anton Nyströms arkiv

Handlingar rörande edstvånget skickade till redaktör Arnoldson - Anton Nyströms arkiv

Livet i staden
Tema

Livet i staden

Arbetsdagen i staden på 1800-talet var hård och lång, oavsett om du arbetade i fabrik, affär eller på kontor. Men när arbetet var slut fanns det föreningar och fritidsaktiviteter a…

Om det kyrkliga tillståndet : särdeles inom hufvudstaden / af N. Ignell

Om det kyrkliga tillståndet : särdeles inom hufvudstaden / af N. Ignell

Petition till 1888 års kyrkomöte - med krav på religionsfrihet

Petition till 1888 års kyrkomöte - med krav på religionsfrihet

Religionsfrihet
Tema

Religionsfrihet

Trodde alla på Gud tidigare? Det är svårt att svara på. Sedan 1951 får du välja själv. Men före 1951 var alla svenska medborgare tvungna att tillhöra ett religiöst samfund. Ännu ti…