Protokoll
Text

Fyravåningshus i Årsta skog förklaras odugligt som människoboning

Vintern 1907 hade några av de boende i fastigheten Sofielund i Årsta skog skrivit till Länsstyrelsen och bett dem ingripa för att hjälpa en längst ned i huset boende sjuk kvinna. Följden blev att länsman gjorde en undersökning av kvinnans situation och bostad, att kvinnan fick hjälp till sjukhuset samt slutligen att Hälsovårdsnämnden i Liljeholmens municipalsamhälle bestämde sig för att ta en titt på hela huset. Här är protokollet från den undersökningen.

Bland annat beskrivs huset så här i detta protokoll från Hälsovårdsnämndens undersökning:

"...huset, som synes till stor del vara uppfört af gamla bräder, är till, på- och vidbyggt, så, att inga ordnade trappuppgångar finnas, utan äro trapporna, att likna vid gamla förfallna stegar; att alla rummen äro i hög grad dragiga och i de två nedersta våningarna mycket fuktiga och lämna icke tillräckligt skydd mot vinterköld; att taken i rummen på flere ställen vore så söndriga, att fyllningen rann ner i rummen och syntes risk förefinnas, att taken kunna instörtas..."

Slutsatsen är att alla boende i huset måste utrymmas. Huset ägs av bagaren C. J. Lindgren som får tre månader på sig att tillse att inga människor längre bebor det.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Fattigvårdsstyrelse hjälper sjuk kvinna till Serafimerlasarettet

Fattigvårdsstyrelse hjälper sjuk kvinna till Serafimerlasarettet

Grannar larmar om lidande kvinna

Grannar larmar om lidande kvinna

Länsman rapporterar om paret Nilssons och Zetterlunds svåra levnadsförhållanden

Länsman rapporterar om paret Nilssons och Zetterlunds svåra levnadsförhållanden