Protokoll
Text
Författare: Hälsovårdsnämnden vid Liljeholmens municipalsamhälle. Stockholms stadsarkiv

Fyravåningshus i Årsta skog förklaras odugligt som människoboning

Vintern 1907 hade några av de boende i fastigheten Sofielund i Årsta skog skrivit till Länsstyrelsen och bett dem ingripa för att hjälpa en längst ned i huset boende sjuk kvinna. Följden blev att länsman gjorde en undersökning av kvinnans situation och bostad, att kvinnan fick hjälp till sjukhuset samt slutligen att Hälsovårdsnämnden i Liljeholmens municipalsamhälle bestämde sig för att ta en titt på hela huset. Här är protokollet från den undersökningen.

Bland annat beskrivs huset så här i detta protokoll från Hälsovårdsnämndens undersökning:

"...huset, som synes till stor del vara uppfört af gamla bräder, är till, på- och vidbyggt, så, att inga ordnade trappuppgångar finnas, utan äro trapporna, att likna vid gamla förfallna stegar; att alla rummen äro i hög grad dragiga och i de två nedersta våningarna mycket fuktiga och lämna icke tillräckligt skydd mot vinterköld; att taken i rummen på flere ställen vore så söndriga, att fyllningen rann ner i rummen och syntes risk förefinnas, att taken kunna instörtas..."

Slutsatsen är att alla boende i huset måste utrymmas. Huset ägs av bagaren C. J. Lindgren som får tre månader på sig att tillse att inga människor längre bebor det.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad