Öppna förhörsprotokollet
Text

F.d. arbetskarlen Johan Axel Olsson, 32, varnad för lösdriveri 27 juni 1890 - förhörsprotokoll

Olsson hade under natten funnits av konstapel Gustaf Wilhelm Alexander Ekstrand uteliggande på en tomt vid Sista Styverns trappor. Han var tidigare straffad och varnades bl.a. för lösdriveri 1886.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

F.d. arbetskarlen Johan Axel Olsson, 33, häktad för lösdriveri 27 juni 1891 - förhörsprotokoll

F.d. arbetskarlen Johan Axel Olsson, 33, häktad för lösdriveri 27 juni 1891 - förhörsprotokoll

F.d. plåtslageriarbetaren Johan Axel Olsson, 28, varnad för lösdriveri 6 augusti 1886 - förhörsprotokoll

F.d. plåtslageriarbetaren Johan Axel Olsson, 28, varnad för lösdriveri 6 augusti 1886 - förhörsprotokoll

Plåtslageriarbetaren Johan Axel Olsson, 40, anhållen efter att ha sovit i Stadsgården 12 augusti 1898 - polismeddelande

Plåtslageriarbetaren Johan Axel Olsson, 40, anhållen efter att ha sovit i Stadsgården 12 augusti 1898 - polismeddelande