Öppna förhörsprotokollet
Text
Författare: Lidberg, Gustaf (1859-1931). Stockholms stadsarkiv

F.d. arbetskarlen Johan Axel Olsson, 32, varnad för lösdriveri 27 juni 1890 - förhörsprotokoll

Olsson hade under natten funnits av konstapel Gustaf Wilhelm Alexander Ekstrand uteliggande på en tomt vid Sista Styverns trappor. Han var tidigare straffad och varnades bl.a. för lösdriveri 1886.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad