Sök

Sökresultat

48 träffar på Vasatid

Stockholms slott under Vasatiden / G. Upmark

Stockholms slott under Vasatiden / G. Upmark

Några gamla hus vid Stortorget / Frans De Brun

Några gamla hus vid Stortorget / Frans De Brun

Strödda anteckningar om några bokbindare i det gamla Stockholm / Frans De Brun

Strödda anteckningar om några bokbindare i det gamla Stockholm / Frans De Brun

S:ta Clara kyrka / [text: Elisabet Jermsten ; foto Ingrid Johansson]

S:ta Clara kyrka / [text: Elisabet Jermsten ; foto Ingrid Johansson]

S:ta Maria Magdalena kyrka / [text: Elisabet Jermsten ; foto Ingrid Johansson]

S:ta Maria Magdalena kyrka / [text: Elisabet Jermsten ; foto Ingrid Johansson]

S:t Jacobs kyrka / [text: Suzanne Lindhagen ; foto Göran Fredriksson]

S:t Jacobs kyrka / [text: Suzanne Lindhagen ; foto Göran Fredriksson]

Tyska S:ta Gertruds kyrka / [text: Elisabet Jermsten ; foto Ingrid Johansson]

Tyska S:ta Gertruds kyrka / [text: Elisabet Jermsten ; foto Ingrid Johansson]

Finska kyrkan / [text: Elisabet Jermsten ; foto Göran Fredriksson]

Finska kyrkan / [text: Elisabet Jermsten ; foto Göran Fredriksson]

[Om arbetsfördelning mellan stadens borgmästare] Embetz deelningen emellan borgmästarne i Stockholm.

[Om arbetsfördelning mellan stadens borgmästare] Embetz deelningen emellan borgmästarne i Stockholm.

[Regler för mätande och vägande av spannmål] Ordning huruledes medh mälandet på spannemåål som uthi staden och på malmarna aff en och annan, antingen sällias eller ...

[Regler för mätande och vägande av spannmål] Ordning huruledes medh mälandet på spannemåål som uthi staden och på malmarna aff en och annan, antingen sällias eller ...

En lustigh och trowärdig chrönika om Stockholm som ähr på thenna tidh Sweriges rijkes nampkunnige hufwudh stadh : med swenska rim beskefwen och i åtta böker begrepen / af Jahan Messenio

En lustigh och trowärdig chrönika om Stockholm som ähr på thenna tidh Sweriges rijkes nampkunnige hufwudh stadh : med swenska rim beskefwen och i åtta böker begrepen / af Jahan Messenio

Karin Peerssdåtter besvärar sig över beskattning av tomt

Karin Peerssdåtter besvärar sig över beskattning av tomt

Diverse kulturhistoriska notiser

Diverse kulturhistoriska notiser

Danviks hospital / Frans de Brun

Danviks hospital / Frans de Brun

[Angående regler som ryska köpmän måste hålla sig till när de gör affärer med sina svenska kollegor]   Ordning, hwar efter the ryske köpmän som här i Stockholm sijn handel drifwa, sitt godz sälia och förhandla skole, så at the hwarken emoot lagen eller stadzens wälfångne privilegier och elliest ordinantier att framfarne konungar om köphandeln stadgade

[Angående regler som ryska köpmän måste hålla sig till när de gör affärer med sina svenska kollegor] Ordning, hwar efter the ryske köpmän som här i Stockholm sijn handel drifwa, sitt godz sälia och förhandla skole, så at the hwarken emoot lagen eller stadzens wälfångne privilegier och elliest ordinantier att framfarne konungar om köphandeln stadgade

Mantalsförteckning över staden mellan broarna av år  1652 / Frans De Brun

Mantalsförteckning över staden mellan broarna av år 1652 / Frans De Brun

Olaus Magnus berättar om Stockholm 1555

Olaus Magnus berättar om Stockholm 1555

Allmogens bidrag till festmåltiden - Erik XIV.s bröllop

Allmogens bidrag till festmåltiden - Erik XIV.s bröllop

Vi bygger ett medeltidsmuseum / Björn Hallerdt

Vi bygger ett medeltidsmuseum / Björn Hallerdt

[Ordningsregler för tjärhanteringen vid tjärhoven] Ordningh och stadgha om tiäruhofwet här widh stadhen, hwar effter alle the som tiäru och sågebräder til stadhen föra, sigh hafua at rätta, hwadh annat ther widh bör i achtaghas.

[Ordningsregler för tjärhanteringen vid tjärhoven] Ordningh och stadgha om tiäruhofwet här widh stadhen, hwar effter alle the som tiäru och sågebräder til stadhen föra, sigh hafua at rätta, hwadh annat ther widh bör i achtaghas.

Borghmästare och Rådhz stadga öfwer köphandelen uthi Stockholm.

Borghmästare och Rådhz stadga öfwer köphandelen uthi Stockholm.

Strödda anteckningar om Stockholms skola i gamla tider  / Frans De Brun

Strödda anteckningar om Stockholms skola i gamla tider / Frans De Brun

Runt kvarteren Cepheus och Cassiopea / Frans De Brun

Runt kvarteren Cepheus och Cassiopea / Frans De Brun

Erich Lassota von Steblaus Stockholmsbeskrivning 1593

Erich Lassota von Steblaus Stockholmsbeskrivning 1593

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.