Text
Författare: Upmark, Gustaf (1844-1900). Stockholms stadsarkiv

Stockholms slott under Vasatiden / G. Upmark

Den här artikeln berättar om utvecklingen av slottet Tre kronor från det att Gustav Vasa blivit kung i Sverige (1523). Det är en historia mellan två eldsvådor kan man säga. Från och med en brand 1525 - som gav ett lämpligt tillfälle för Gustav Vasa att bygga om och modernisera det gamla medeltidsslottet - och fram till att det slutgiltigt kollapsade i lågorna som rasade 7-8 maj 1697. I slutet på artikeln finns också en plan över Tre kronor som det såg ut 1660, där man kan se de olika rummen och vad man tror de använts till.

Utdrag ur Stockholm : Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897. D. 2. - 1897. - S. 1-17

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad