Text
Författare: De Brun, Frans (1866-1930). Stadsmuseet i Stockholm

Mantalsförteckning över staden mellan broarna av år 1652 / Frans De Brun

Mantalslängd enligt nationalencyklopedien: "förteckning över personer som var skyldiga att erlägga mantalspengar. Längderna upptog namn, hemvist, yrke, civilstånd m.m. på alla som blev mantalsskrivna inom ett mantalsskrivningsdistrikt."

Denna mantalsförteckning innehåller 1652 års uppgifter. I registret på sidan 284 står de mantalsskrivna alfabetiskt ordnade efter förnamn. På sidorna 310-316 är invånarna indelade efter yrke.

Bokstäverna s, v, ö och i står för södra, västra, östra och inre delarna av Gamla stan. Man delade in staden i dessa delar. Befolkningens sammansättning såg inte likadan ut i alla delarna. Man har beräknat att på senmedeltidenden betalade den södra delen mest pengar i skatt och man drar därför slutsatsen att människorna tjänade bäst där. 60 sidor.

Utdrag ur De Brun, Frans, Holmiana et alia ; 5:1-2. - 1924. - S. 256-316

Uppdaterad