Text
Författare: Borgmästare och råd i Stockholm (1636-04-06). Stadsmuseet i Stockholm

Ordning, hwar efter alle fremmande, som hijt til Staden ankomma, theras godz och warur försälia skole, ...

I denna förordning bestämmer stadens styrelse hur främmande köpmän ska sälja sina varor. Man anger om varorna ska säljas dussinvis eller i hela stycken för att det ska gå lagligt till. Vin ska exempelvis säljas i "pipor" (en slags tunna), "båker" eller "oxhuvud" (mått för våta varor). Skriften anger måttyper som för oss är helt okända.

Överhuvudtaget hade myndigheterna satt upp många regler när det gällde vägning, mått och vikt. Det var tjänstemän som skulle mäta och väga handelsmännens varor. Stränga straff väntade dem som fuskade med vikten. Man fick inte ha i sin ägo egna vikter eller mått.

5 sidor. Frakturstil.

Utdrag ur  Taxor för år 1620 (ryggtitel)

Uppdaterad