Text

Stockholms stads tänkeböcker, utdrag från åren 1474-1629

Stockholms stads tänkeböcker består av protokoll och minnesanteckningar från Stockholms rådhusrätt. På Stockholms stadsarkiv finns 1474-1660 års tänkeböcker bevarade i original. De innehåller en brokig samling mål: bouppdelningar, husköp, kungligheters dop, brobyggen, boskapshantering, redogörelser för äktenskapliga tvister och så vidare.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

7-9 Språkhistorisk tidslinje 1000 1900
Tema

7-9 Språkhistorisk tidslinje 1000 1900

Gör en tidslinje över språkutvecklingen i svenskan. Du börjar med att göra en språkhistorisk analys av texterna och placerar dem sedan i kronologisk ordning.

Barnamord 1484

Barnamord 1484

Barnamord 1494

Barnamord 1494

Barnamord 1570

Barnamord 1570

Barnamord 1608

Barnamord 1608

Barnamord 1616

Barnamord 1616

Barnamord 1619

Barnamord 1619

Brandvakt dömdes till döden, 1504

Brandvakt dömdes till döden, 1504

Familjen Raukas finska piga 1487

Familjen Raukas finska piga 1487

Fyra pojkar stjäl tillsammans med sin husvärd - 1635

Fyra pojkar stjäl tillsammans med sin husvärd - 1635

GY Språkhistorisk tidslinje 1000 1900
Tema

GY Språkhistorisk tidslinje 1000 1900

Gör en tidslinje över språkutvecklingen i svenskan. Du börjar med att göra en språkhistorisk analys av texterna och placerar dem sedan i kronologisk ordning.

Lösdrivare ska hjälpa stadens bönder år 1493

Lösdrivare ska hjälpa stadens bönder år 1493

När läkare blev ett yrke, 1496

När läkare blev ett yrke, 1496

Pappa agar ihjäl sin son 1584

Pappa agar ihjäl sin son 1584

Texter
Tema

Texter

En text kan användas som historisk källa. Vi kan läsa människors berättelser och beskrivningar av händelser i historien genom polisrapporter, rättegångsprotokoll, brev och dagböcke…