Text
Författare: Borgmästare och råd. Stockholms stadsarkiv

Stockholms stads tänkeböcker, utdrag från åren 1474-1629

Stockholms stads tänkeböcker består av protokoll och minnesanteckningar från Stockholms rådhusrätt. På Stockholms stadsarkiv finns 1474-1660 års tänkeböcker bevarade i original. De innehåller en brokig samling mål: bouppdelningar, husköp, kungligheters dop, brobyggen, boskapshantering, redogörelser för äktenskapliga tvister och så vidare.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad