Text
Författare: Århem, Barbro (f. 1948), Dyhlén-Täckman, Ingrid (f. 1952), Fredriksson, Monica. Stadsmuseet i Stockholm

Klara förändras fortfarande / Barbro Århem, Ingrid Dyhlén-Täckman, Monica Fredriksson

Ur innehållet:

Kvarteret Hägern Större

Även på 1980-talet revs hus i Klara. I samband med rivning fann man i kvarteret Hägern Större fyra brunnar. I två av dem fann man hushållsavfall som exempelvis matrester och trasiga husgeråd.

Kvarteret Boken - brunnar och brunnsliv

Även i detta kvarter fann arkeologerna brunnar. Man idkade brunnsliv här om somrarna. Välbeställda stockholmare drack det "hälsosamma" vattnet mot sina krämpor just här.

Gjuteriverksamhet från vasatiden

Här fann man spår efter gjuteriverksamhet. Det hade funnits bland annat en hammarsmedja på 1500-talet här i närheten. Tegelkonstruktionen hade sedan byggts in i ett stenhus på 1700-talet, det gav extra stadga. 12 sidor. Illustrationer.

Utdrag ur Stadsvandringar / Stockholms stadsmuseum. 12- 1989 - S. 34-41

Uppdaterad