Text
Författare: De Brun, Frans (1866-1930). Stadsmuseet i Stockholm

Danviks hospital / Frans de Brun

Danviks hospitals uppgift var många: fattighus, sjukhus, ålderdomshem och hem för mentalt sjuka människor. Det var Gustav Vasa som hade beordrat flytten ut till Danvikstull - han klagade i ett brev över "en mechtig ondh stanck" från Helgeandsholmen. Slottet låg allt för nära! I denna text får vi veta lite om institutionens rikedomar - man ägde ett stort antal fastigheter inne i staden.
17 sidor.

PS. Danviks hospital kallades ofta för "Spettalet" eller "De fattige" i källorna.

Utdrag ur De Brun, Frans, Holmiana et alia ; 5:2-3. - 1924. - S. 755-771

Uppdaterad