Text
Författare: De Brun, Frans (1866-1930). Stadsmuseet i Stockholm

Strödda anteckningar rörande Stockholms Storkyrka / Frans De Brun

Författaren har sammanställt en förteckning över präster och andra medarbetare i Storkyrkan under 1500-1600-talet. Man får också en del "bonusinformation" exempelvis att prästerna fick lön "in natura", som vin. Några präster i listan hade så dåliga löner att de fick "fattighjälp".

Sankt Göran och draken är en berömd staty i Storkyrkan. Här hänvisas till dokument där det framgår att den varit placerad på olika ställen i kyrkan.

Under rubriken Kyrkans bänkar berättas det om olika händelser där man varit osams på grund av bänkplatser i kyrkan. På den tiden hade varje släkt/familj speciella bänkplatser. Under tidiga medeltiden stod man i kyrkan under gudstjänsten.

28 sidor. En hel del text på gammal svenska med dess annorlunda stavning.

Utdrag ur De Brun, Frans, Holmiana et alia ; 5:2-3. - 1924. - S. 820-847

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad