Sök

Sökresultat

139 träffar på Upplysningstid

Kungörelse. Som wid thet nu yppade mildwädret snöfallet af taken inne i Staden så upfyllt gatorne, i synnerhet gränderne, at passagen af then fallne snöen til en betydelig del hindras... Stockholm, then 8 april 1784.

Kungörelse. Som wid thet nu yppade mildwädret snöfallet af taken inne i Staden så upfyllt gatorne, i synnerhet gränderne, at passagen af then fallne snöen til en betydelig del hindras... Stockholm, then 8 april 1784.

Barnhusflickan Anna Brita Zetterström, född omkring 1749

Barnhusflickan Anna Brita Zetterström, född omkring 1749

Kongl. maj:ts nådige Resolution, Uppå Garfwarnes J. Rahms, Olof Beckmans, Eric och Lars Zetheliers, Peter Linds, Anders Åkermans och Carl Degermans underdånige gemensamme Supplique. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 27. junii 1750.

Kongl. maj:ts nådige Resolution, Uppå Garfwarnes J. Rahms, Olof Beckmans, Eric och Lars Zetheliers, Peter Linds, Anders Åkermans och Carl Degermans underdånige gemensamme Supplique. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 27. junii 1750.

Öfwer-Ståthållare Embetets Kungörelse, Angående Thet särskilta answar, hwartil Bryggare och andre Borgare i Stockholm skola utom Laga böter wara förfallne, tå the beträdas med brott emot Författningarne angående oloflig Brännewins tilwerkning. Gifwen

Öfwer-Ståthållare Embetets Kungörelse, Angående Thet särskilta answar, hwartil Bryggare och andre Borgare i Stockholm skola utom Laga böter wara förfallne, tå the beträdas med brott emot Författningarne angående oloflig Brännewins tilwerkning. Gifwen

"Till Den Högädle Magistraten uti Stockholm..." 1771

"Till Den Högädle Magistraten uti Stockholm..." 1771

"Förnyad Kungörelse, Angående hundars innehållande och afstängande från gatorne" 1755

"Förnyad Kungörelse, Angående hundars innehållande och afstängande från gatorne" 1755

Fruentimmers-Tidningar

Fruentimmers-Tidningar

HK 2:2. Karta över Hornsbergs ägor på Kungsholmen år 1772

HK 2:2. Karta över Hornsbergs ägor på Kungsholmen år 1772

Allmänhetens röst, år 1771.

Allmänhetens röst, år 1771.

Anmärkningar öfver blod-koppor, gjorde vid kopp-smittan i Stockholm, åren 1760 och 1761, af Gabriel Lund, medic. doct.

Anmärkningar öfver blod-koppor, gjorde vid kopp-smittan i Stockholm, åren 1760 och 1761, af Gabriel Lund, medic. doct.

Korrt utdrag af dagliga meteorologiska observationer, gjorda i Stockholm, år 1758 och de följande, til och med 1764 / Pehr Wargentin

Korrt utdrag af dagliga meteorologiska observationer, gjorda i Stockholm, år 1758 och de följande, til och med 1764 / Pehr Wargentin

Barnhuspojken Carl Gustaf Lindström, född omkring 1749

Barnhuspojken Carl Gustaf Lindström, född omkring 1749

Barnhuspojken Abraham Granquist, född omkring 1749

Barnhuspojken Abraham Granquist, född omkring 1749

Barnhuspojken Jean Bourcamp, född omkring 1749

Barnhuspojken Jean Bourcamp, född omkring 1749

Barnhusflickan Anna Christina Berg, född omkring 1749

Barnhusflickan Anna Christina Berg, född omkring 1749

Barnhuspojken Carl Fredrik Sundblad, född omkring 1747

Barnhuspojken Carl Fredrik Sundblad, född omkring 1747

Barnhusflickan Sara Catharina Bolin, född omkring 1747

Barnhusflickan Sara Catharina Bolin, född omkring 1747

Barnhuspojken Anders Gideon, född omkring 1747

Barnhuspojken Anders Gideon, född omkring 1747

Barnhuspojken Carl Christian Giedda, född omkring 1747

Barnhuspojken Carl Christian Giedda, född omkring 1747

Barnhusflickan Catharina Fredrica Asmund, född omkring 1747

Barnhusflickan Catharina Fredrica Asmund, född omkring 1747

Barnhuspojken Christopher Goltz, född omkring 1745

Barnhuspojken Christopher Goltz, född omkring 1745

Barnhuspojken Carl Biörckqvist, född omkring 1745

Barnhuspojken Carl Biörckqvist, född omkring 1745

Barnhusflickan Anna Greta Rosenberg, född omkring 1739

Barnhusflickan Anna Greta Rosenberg, född omkring 1739

Kungörelse, angående then nu mera widtagne författning med afträdes husens renhållning och afträdes orenlighetens bortförande, så i staden som på malmarne; Gifwen Stockholm af Kongl. Slotts-cancelliet then 1 september 1774

Kungörelse, angående then nu mera widtagne författning med afträdes husens renhållning och afträdes orenlighetens bortförande, så i staden som på malmarne; Gifwen Stockholm af Kongl. Slotts-cancelliet then 1 september 1774

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.