Sök

Sökresultat

138 träffar på Upplysningstid

Barnhuspojken Christopher Goltz, född omkring 1745

Barnhuspojken Christopher Goltz, född omkring 1745

Barnhusflickan Anna Greta Rosenberg, född omkring 1739

Barnhusflickan Anna Greta Rosenberg, född omkring 1739

Öfwer-Ståthållare Embetets Kungörelse, Angående Thet särskilta answar, hwartil Bryggare och andre Borgare i Stockholm skola utom Laga böter wara förfallne, tå the beträdas med brott emot Författningarne angående oloflig Brännewins tilwerkning. Gifwen

Öfwer-Ståthållare Embetets Kungörelse, Angående Thet särskilta answar, hwartil Bryggare och andre Borgare i Stockholm skola utom Laga böter wara förfallne, tå the beträdas med brott emot Författningarne angående oloflig Brännewins tilwerkning. Gifwen

Anmärkningar öfver blod-koppor, gjorde vid kopp-smittan i Stockholm, åren 1760 och 1761, af Gabriel Lund, medic. doct.

Anmärkningar öfver blod-koppor, gjorde vid kopp-smittan i Stockholm, åren 1760 och 1761, af Gabriel Lund, medic. doct.

Kungörelse. Som wid thet nu yppade mildwädret snöfallet af taken inne i Staden så upfyllt gatorne, i synnerhet gränderne, at passagen af then fallne snöen til en betydelig del hindras... Stockholm, then 8 april 1784.

Kungörelse. Som wid thet nu yppade mildwädret snöfallet af taken inne i Staden så upfyllt gatorne, i synnerhet gränderne, at passagen af then fallne snöen til en betydelig del hindras... Stockholm, then 8 april 1784.

Kongl. maj:ts nådige Resolution, Uppå Garfwarnes J. Rahms, Olof Beckmans, Eric och Lars Zetheliers, Peter Linds, Anders Åkermans och Carl Degermans underdånige gemensamme Supplique. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 27. junii 1750.

Kongl. maj:ts nådige Resolution, Uppå Garfwarnes J. Rahms, Olof Beckmans, Eric och Lars Zetheliers, Peter Linds, Anders Åkermans och Carl Degermans underdånige gemensamme Supplique. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 27. junii 1750.

Kungörelse, angående then nu mera widtagne författning med afträdes husens renhållning och afträdes orenlighetens bortförande, så i staden som på malmarne; Gifwen Stockholm af Kongl. Slotts-cancelliet then 1 september 1774

Kungörelse, angående then nu mera widtagne författning med afträdes husens renhållning och afträdes orenlighetens bortförande, så i staden som på malmarne; Gifwen Stockholm af Kongl. Slotts-cancelliet then 1 september 1774

Barnhusflickan Catharina Fredrica Asmund, född omkring 1747

Barnhusflickan Catharina Fredrica Asmund, född omkring 1747

Barnhusflickan Anna Christina Berg, född omkring 1749

Barnhusflickan Anna Christina Berg, född omkring 1749

Barnhusflickan Sara Catharina Bolin, född omkring 1747

Barnhusflickan Sara Catharina Bolin, född omkring 1747

Barnhuspojken Carl Biörckqvist, född omkring 1745

Barnhuspojken Carl Biörckqvist, född omkring 1745

Barnhuspojken Jean Bourcamp, född omkring 1749

Barnhuspojken Jean Bourcamp, född omkring 1749

Allmänhetens röst, år 1771.

Allmänhetens röst, år 1771.

Barnhusflickan Anna Brita Zetterström, född omkring 1749

Barnhusflickan Anna Brita Zetterström, född omkring 1749

Barnhuspojken Anders Gideon, född omkring 1747

Barnhuspojken Anders Gideon, född omkring 1747

Barnhuspojken Carl Christian Giedda, född omkring 1747

Barnhuspojken Carl Christian Giedda, född omkring 1747

Barnhuspojken Abraham Granquist, född omkring 1749

Barnhuspojken Abraham Granquist, född omkring 1749

Barnhuspojken Carl Fredrik Sundblad, född omkring 1747

Barnhuspojken Carl Fredrik Sundblad, född omkring 1747

Barnhuspojken Carl Gustaf Lindström, född omkring 1749

Barnhuspojken Carl Gustaf Lindström, född omkring 1749

Barnhusflickan Juliana Catharina Westling, född omkring 1747

Barnhusflickan Juliana Catharina Westling, född omkring 1747

Barnhusflickan Brita Cajsa Güntlack, född omkring 1745

Barnhusflickan Brita Cajsa Güntlack, född omkring 1745

Barnhuspojken Jonas Lind, född omkring 1745

Barnhuspojken Jonas Lind, född omkring 1745

Barnhusflickan Maria Elisabeth Hallberg, född 1746

Barnhusflickan Maria Elisabeth Hallberg, född 1746

Barnhuspojken Johan Fredrik Winroth, född i april 1749

Barnhuspojken Johan Fredrik Winroth, född i april 1749

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.