Text
Författare: Gjörwell, Carl Christoffer (1731-1811). Stadsmuseet i Stockholm

Berättelse, om de märkwärdiga händelser, som sig i Stockholm tildragit, ifrån d. 19 til och med d. 21 aug. 1772.

Författaren berättar om Gustav III:s oblodiga statskupp i augusti 1772, som avslutade frihetstiden och samlade all makt hos kungen. Frihetstiden mellan 1719 och 1772 hade betytt frihet från kungligt envälde men korruption och oreda hade lett till att landet försvagats. Statskuppen 1772 påbörjade den Gustavianska tiden och stärkte i betydande utsträckning kungens makt. Det gamla partiväsendet med hatt- och mösspartiet avskaffades.

Skriften handlar om hur maktövertagandet gick till och författaren prisar Gustav III:s mod och heder.

"...hans upsåt icke wore att företaga något emot dess underståtares fri- och rättigheter; att han endast sökte bekräfta dem; at om de wille gripa honom under armarne, så wille han upoffra sig sielf att rädda riket och rycka det ur det utur den faseliga anarchien, som det samma och som skulle störta det i en oundwikelig undergång." 16 sidor. Frakturstil.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad