Text
Författare: Överståthållarämbetet (1634-1967), Axelson, Axel von (1729-1790). Stadsmuseet i Stockholm

Kungörelse. Som af thet i hast komne starka snöfall och urwäder, gator och gränder, ther snön til en myckenhet samlat sig ... Stockholm then 9 februarii 1784.

Februari 1784 var troligtvis mycket snörik, om man ska döma efter denna kungörelse från överståthållaren. Man befaller att husägarna ska skotta snön i riktning mot husväggarna och inte lägga den mitt i gatan. Vid töväder ska man hugga upp rännstenarna så att vattnet kan avledas. Om man inte åtlyder får man böta. 1 sida. Frakturstil.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad